ESIMEST KORDA KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetus määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikud, laps on asunud õppima Järva valla üldhariduskooli või väljaspool Järva valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi.

 

Õigusaktid

 

Viide

Esimest korda kooli mineva lapse toetus on 130 eurot.

TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Blanketi saab SIIT

Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number ja esimest korda kooli mineva lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

 

Taotlemine elektrooniliselt

 Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00

E-postiga vorm tuleb digitaalselt allkirjastada ja saata Järva valla sotsiaalosakonda