Järvede veeproovid 2020

Terviseameti mikrobioloogilised analüüsid valla supluskohtade kohta

27.07.2020

Eistvere järv  Ujuda ei ole soovitatav

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

24. juuli 2020

Rava paisjärv

17. juuli 2020

Rava paisjärv

13. juuli 2020

Järva-Jaani tehisjärv

Rava paisjärv

Väinjärv

15. juuni 2020

Eistvere järv

Järva-Jaani tehisjärv

Preediku järv

Rava paisjärv

Väinjärv

18. mai 2020

Järva-Jaani tehisjärv

Rava paisjärv

Väinjärv