Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  sõiduauto Ford Focus (registreerimisemärk 954AUC, esmane registreerimine 2005, mootori töömaht1596 cm3, kütuse tüüp bensiin) alghinnaga 50 eurot.

Auto on amortiseerunud ja müüakse varuosadeks. Auto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud, puudub kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osavõtutasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Focus 954AUC".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Focus 954AUC enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Focus 954AUC enampakkumine" hiljemalt 12.04.2021 kell 12:00. Pakkumised avatakse 13.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument;

 

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise esitamist:

Tähelepanelikult sõiduauto üle vaatama. Sõiduauto ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik auto seisukorrast.

Tutvuma Transpordiameti veebilehel taustakontrollis sõidukite kohta kajastuva infoga.

 

Info: piirkonnajuht Veiko Kurim, e-post Veiko.kurim@jarva.ee, telefon 5307 0895

 

Foto 1, foto2.

Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud sõiduauto Ford Focus (registreerimisemärk 417AYJ, esmane registreerimine 2007, mootori töömaht 1596 cm3 , kütuse tüüp bensiin) alghinnaga 50 eurot.

Auto on amortiseerunud ja müüakse varuosadeks. Auto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud, puudub kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osavõtutasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Focus 417AYJ".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Focus 417AYJ enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Focus 417AYJ enampakkumine" hiljemalt 12.04.2021 kell 12:00. Pakkumised avatakse 13.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise esitamist:

Tähelepanelikult sõiduauto üle vaatama. Sõiduauto ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik auto seisukorrast.

Tutvuma Transpordiameti veebilehel taustakontrollis sõidukite kohta kajastuva infoga.

 

Info: piirkonnajuht Alari Teppan, e-post Alari.Teppan@jarva.ee, telefon 5302 5975

 

Foto1, foto 2, foto 3.

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi aadressil Järva vald Imavere küla Kiigevere tee 4-2 (registriosa nr 2033436, katastritunnus 23401:005:0028, eluruumi pindala 40,2 m2, maa sihtotstarve elamumaa).

Korteriomand asub 8-krt elamus. Elamus on ahiküte. Pliit ja soojamüür ei ole töökorras.

1. Pakkumise alghind on 3000 eurot.

2. Osavõtutasu on 20 eurot.

3. Tagatisraha on 300 eurot.

4. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja.

5. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.

6. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

6.1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

6.2. tutvuma müüdava objekti kohta  Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga.

7. Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Kiigevere tee 4-2 enampakkumine".

8. Enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osavõtutasu ei tagastata.

9. Pakkumised esitada märgusõna „Kiigevere tee 4-2 enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56   Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskus või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Kiigevere tee 4-2 enampakkumine" hiljemalt 12.04.2021 kell 12:00.

Pakkumised avatakse 13.04.2021 kell 9.00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5   Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

10. Pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

10.3. maksekorraldus enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.5. pakkumise esitaja allkiri;

10.6. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon ja korteriga tutvumine: Kaido Krause, piirkonnajuht, tel 5551 4966, Kaido.Krause@jarva.ee

 

Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9, foto 10, foto 11, foto 12, foto 13, foto 14, foto 15, foto 16, foto 17, foto 18, foto 19, foto 20.