Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu (registriosa nr 13737850, katastritunnus 25501:001:0179, pindala 2,28 ha, sihtotstarve tootmismaa, aadress Järva maakond, Järva vald, Vao küla, Rehe tee 10) võõrandamiseks.

Kinnistul asub lagunenud tootmishoone. Kinnistu asub lähimast avalikult kasutatavast teest 200 m kaugusel. Juurdepääs toimub üle teistele isikutele kuuluvate eraomandis kinnistute. Kinnistul puudub elektri võrguleping. Kinnistul asub Elektrilevi OÜ alajaam ja elektriliinid.

1. Pakkumise alghind on 6000 eurot.

2. Osavõtutasu on 20 eurot.

3. Tagatisraha on 600 eurot.

4. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja.

5. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.

6. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

6.1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

6.2. tutvuma müüdava objekti kohta  Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga.

7. Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Rehe tee 10 enampakkumine".

8. Enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osavõtutasu ei tagastata.

9. Pakkumised esitada märgusõna „Rehe tee 10  enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil „Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56  Järva-Jaani teeninduskeskus" või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Rehe tee 10 enampakkumine" hiljemalt 31.01.2022 kell 10:00. Pakkumised avatakse 01.02.2022 kell 09:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

10. Pakkumine peab sisaldama:

10.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

10.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

10.3. maksekorraldus enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

10.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

10.5. pakkumise esitaja allkiri;

10.6. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Alari Teppan, Koeru piirkonnajuht, tel 53025975, Alari.Teppan@jarva.ee

Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5