Järva Vallavalitsuse arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja konkurss

Järva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja ametikoha täitmiseks.

Arendus-, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja teenistusülesanded:

 • osakonna töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine ning osakonna ametnike teenistuskohustuste õigeaegse täitmise tagamine;
 • valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, nende kaitsmine valitsuse, komisjonide ja volikogu ees;
 • valdkonna eelarve eelnõu koostamine ja eelarve täitmise tagamine;
 • valdkonna projektide algatamine ja juhtimine;
 • valdkonna töörühmade juhtimine;
 • lepingute täitmise korraldamine ja jälgimine;
 • vallavanema antud täiendavate ühekordsete teenistusülesannete täitmine, mille täitmise kohustus ei tulene ametijuhendist ega õigusaktidest juhul, kui ametiasutuse töökoormus on ajutiselt suurenenud või kui see tuleneb töökorralduse vajadusest.

Kandidaadilt eeldame:

 • erialane haridus või ettevalmistus või vähemalt 2- aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas;
 • oskust töötada eelarve ja lepingutega;
 • valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt;
 • asjaajamiskorra ja oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ning oskust koostada ja vormistada dokumente;
 • oskust käsitleda töökohal vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • B-kategooria juhtimisõigust.

Kandideerijal esitada:

· CV ja avaldus koos palgasooviga;

· haridust tõendava dokumendi koopia;

· kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses;

· kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume:

· kaasaegset töökeskkonda

· sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

· motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd

· erialast täiendkoolitust

· põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Tööle asumise aeg: 3. jaanuar 2022.

Dokumendid esitada 14. detsembriks 2021 Järva Vallavalitsuse e-posti aadressile info@jarva.ee, märksõnaga „ Osakonna juhataja"

Täiendav teave:

Toomas Tammik, vallavanem, 5307 1685, Toomas.Tammik@jarva.ee