Tark Vanem: juba 10 ühist mänguminutit päevas loob parema suhte kogu eluks

Positiivse vanemluse kampaania „Lase lapsel juhtida!" osutab lapsevanemate tähelepanu lapse juhitud mängu olulisusele lapse arengus ja lapse hea suhte arendamisel.

Uuringutest on selgunud, et juba 10 mänguminutist päevas piisab selleks, et luua lapsega parem suhe kogu eluks ning arendada temas loovust ja enese juhtimisoskust. Seejuures on rõhk lapse juhitud mängul, millest tuleneb ka kampaania sõnum: „Lase lapsel juhtida!"

Kampaania periood: 25.11.2021–26.12.2021

Sihtrühm: Kampaania on suunatud peamiselt 2–8-aastaste laste vanematele.

Kampaania eesmärk:

  • tõsta teadlikkust lapsega mängimise tähtsusest lapsega hea suhte arendamisel ja käitumisprobleemide vältimisel
  • aidata vanemal arendada oskusi n-ö õigesti ehk lapse juhendatud mängu mängida.

Sõnum: Lapse juhitud mäng 10 minutit päevas on hea suhte vundament kogu eluks.

Kanalid ja materjalid: