Järva Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ehituse ja planeeringute peaspetsialisti ametikohale

Kandideerimisel esitada motiveeritud avaldus koos elulookirjeldusega hiljemalt 10. novembriks 2021 e-posti aadressil info@jarva.ee.

Küsimustele vastab : Toomas Tammik, tel 5307 1685, Toomas.Tammik@jarva.ee.