Teade OÜ Väo Paas keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

30.07.21

Keskkonnaamet võttis menetlusse OÜ Väo Paas (registrikood 10055887, aadress Harju maakond, Rae vald, Veneküla, Lagedi tee 32a, 75325) taotluse Kareda dolomiidikarjääri laiendamiseks ja maavara kaevandamise keskkonnaloale välisõhu osa liitmiseks.

Kareda dolomiidikarjäär ja taotletav laiendus asub Järva maakonnas Järva vallas Koigi külas Kareda maardlas katastriüksusel Kareda dolomiidikarjäär (katastritunnus 32501:001:0106). Taotletava Kareda dolomiidikarjääri laienduse mäeeraldise pindala on 77,62 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 82,70 ha. Pindalad on samad, mis kehtival Kareda dolomiidikarjääri maavara kaevandamise loal nr L.MK/300504. Mäeeraldist soovitakse laiendada sügavuti.

Nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 07.06.2021 nr DM-111384-7 all.