Mida otsustati ja arutati Järva Vallavalitsuse istungil 9. juunil

* Koigi-Imavere piirkonnajuht Kaido Krause andis teada, et teedele on greiderdamisring peale tehtud, samuti on piirkonna kruusakattega teedel teostatud tolmutõrje. Eile lõppesid löökaukude lappimistööd ja nüüd peaks olema asfaltkattega teedel hea sõita. Tehakse ettevalmistusi teede pindamiseks.

Enne jaanipäeva saavad kõik alad ka niidetud. Kettagolfi alasid niidetakse kord kuus.

Eistvere järv ootab suvitajaid. Reedeks niidetakse ära ka rajad järve ümber, et oleks hea matkata ja loodust nautida.

Imavere koolis käib teise korruse klassiruumide renoveerimine.

Reedel kell 12 avatakse Imavere üürimaja, kõik huvilised on oodatud lahtiste uste päevale kell 15. Kohapeal saab esitada korteri üüritaotlusi. Järgmisel nädalal koguneb komisjon, kes hakkab esitatud avaldusi läbi töötama. Komisjon kinnitab eeldatavalt juunikuu lõpuks soovijate nimekirjad, kes saavad korterid uhiuude üürimajja.

Käsukonnas paigaldati võrkpalliplatsile uus võrk, vahetati liivakastides liiv ja paigaldati ka kaks lauda koos pinkidega, et külarahvas saaks istuda või üritusi korraldada – varem seal sellist istekohta polnud.

Koigis on veel lõpetamata mänguplatsi pinnase uuendustööd, nädala lõpuks saavad need valmis.

 

* Vallavalitsus vaatas läbi sotsiaalosakonna esitatud eelnõud.

 

* Vallavalitsus muutis 04.09.2019 korraldust, millega kaasava eelarve rahvahääletuse läbiviimiseks moodustatud ajutisest komisjonist arvati välja Teele Kukk ja kinnitati liikmeks arenduse peaspetsialist Triin Tippi.

 

* Vallavalitsus andis nõusoleku Mihkli lauda katastriüksuse jagamiseks Ahula külas neljaks kinnisasjaks. Kolme maaüksuse – Karjuse küüni, Mihkli lauda ja Hobusetalli sihtotstarbeks jääb tootmismaa ja Mihklipõllu maaüksusele maatulundusmaa.

 

* Vallavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Järva valla kinnisasjadele Kooli tn 4 ja Pikk tn 37 Ambla alevikus, kus seoses päikesepargi ehitusega liini asukoht veidi muutub.

 

* Maakorralduse peaspetsialist Mati Tatrik selgitas, et Transpordiamet taotles Prandi külas Reinu katastriüksuse (sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 17,35 ha) jagamist vastavalt maakorralduskavale. Vallavalitsus määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Reinu (100% maatulundusmaa) ja 15182 Mäe-Prandi tee (100% transpordimaa). Samuti nõustus vallavalitsus Vetepere külas Rummosaare-Altpere katastriüksuse (sihtotstarve 100% maatulundusmaa, ligikaudne pindala 63,1 ha) jagamisega Rummosaare-Altpere ning 15199 Eero-Napu tee katastriüksusteks.

 

* Maakorralduse spetsialist Lia Pärna selgitas, et aadressil Aravete alevik Uus tn 5 asub 24 boksiga garaaž, mille mõõdistamist on alustatud juba 1996. aastal. Kuna üks isik ei kirjutanud toona alla ei piiriprotokollile ega esitanud avaldust, jäi menetlemine pooleli. Nüüd on võimalus, et keegi kaasomanikest võib selle garaažiosa alla jääva maa ära osta ja üks inimene on avalduse ostusooviga ka

esitanud. Vallavalitsus nõustus Uus tn 5 asuva garaaži juurde maa ostueesõigusega erastamisega.

 

*Ambla alevikus Pikk tn 37 kinnisasi, kolme korteriga elamu, kuulub Järva vallale, korteriomandid pole aga seatud. Lia Pärna selgitusel jagatakse kinnisasi nüüd korteriomanditeks ehk sinna tulevad korterid 1, 2 ja 3 ja kui vallavalitsus on nõus, saab need kanda kinnistusraamatusse. Vallavalitsus oli sellega nõus.

 

*Vallavalitsus kinnitas teede pindamise lihthanke tulemused. Pakkujaid oli üks – Tariston AS, hanke maksumuseks oli 84 082,10 eurot ilma käibemaksuta.

 

*Kuna Järva vald on AS Narva-Jõesuu aktsionär, tuli kutse üldkoosolekule, mis toimub 15. juunil. Vallavalitsus otsustas volitada üldkoosolekule valda esindama õigusnõunik Piia Lipu.

 

*Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller tegi kokkuvõtte Järva valla mälestiste kaardistamise ringkäikudest, milles osalesid Tiina Oraste, Mati Tatrik, Ülle Müller, Arnika Tegelmann ning vastava piirkonna piirkonnajuhid ja kultuuritöötajad.

Paljud mälestised vajavad selgitavaid tahvleid. Plaani on võetud teha kaart Järva vallas asetsevate mälestiste asukohaga, juurde pilt ning selgitav tekst. Leitav valla kodulehel.

Müller tõi igast piirkonnast välja mõned mälestised, kus on vajalik teha parendustöid.

Järva-Jaani ja Kareda piirkond:

1. Vabadussõja Müüsleri lahingu mälestussammas vajab uut infostendi.

2. Paide Paepäevade kivi „Öös on armastust" Peetri teeninduskeskuse juures (üle tee haljasalal) vajab liivapritsiga puhastamist ja uut silti.

3. Järva-Jaani ausamba park, kultuurimaja kõrval: teostada oleks vaja kogu pargi haljastus, kõnniteed, istumispingid, tulealtar ja valgustus. Alal on ohtlikud, ülekasvanud puud.

4. Mälestusmärk admiral Johan Pitka ja tema venna kirjanik Peäro-August Pitkale Jalgsema külas, vajalik viia seltsimaja juurde. Sellega tegeleb Jalgsema Külaselts sellel suvel.

5. EV Riigisekretär Artur Mägi sünnikoht Ramma küla endise koolimaja jalamil karstitiigi ääres. Hooldab Külaselts KARAME. Vajab tihedamat niitmist.

6. Schillingite kabel Kuksema kabelipargis. Kaitsealune park. Võimalus küsida pargi hoolduseks toetust KIK-st. kaitsealune park, see on looduskaitseseaduse alusel, https://www.riigiteataja.ee/akt/128012020014?leiaKehtiv ja valitsejaks Keskkonnaamet.

Imavere piirkond:

Kirjanik Reinhold Kamseni sünnikodu mälestuskivi. Kirjaniku sõnnipäev on 24. oktoober – 2021. aastal täitub tema sünnist 150 aastat. Mureks ligipääsu võimaldamine (kokkuleppe sõlmimine maaomanikuga, kellele kuulub kivi juurde viiv teerada). Ligipääs üle põllu. Ümbrust niidetakse, kuid vajab rohkemat tähelepanu.

Koigi, Päinurme piirkond:

Vaali vabariigi sündmuste mälestuskivi Palsu talu õuel. Peab omanikuga nõu pidama ülekasvanud põõsaste osas.

Aravete, Ambla piirkond:

1. Võidutule alus Aravete pargis: pingid ja teerada vajavad uuendamist, paigaldada lillepotid ja prügikast.

2. Endel Taniloo skulptuur Linda toidupoe juures: kuju väärib esiletõstmist, kaaluda uude kohta paigaldamist.

Koeru piirkond:

Koeru piirkonna mälestiste korrastamisel kaasatakse õpilasmalevat.

Albu piirkond:

1. Anton Hansen Tammsaare monument Järva-Madise külas: monumendi ümber asuvad plaadid vajavad vahetust.

2. Albu veresauna mälestuskivi Albu Küla Rahvamaja ees: vajalik teha uus plaat. Teostada puudel ohtlike okste lõikus.

3. Salme Kesleri mälestusmärgi infotahvel Lehtmetsa külas on vajunud viltu ja vajab üle värvimist. Ehk saab kaasata õpilasmalevat.

 

* Vallavanem Arto Saar andis teada, et on tulnud info, et infotahvel Müüsleris vajab uuendamist.

Abivallavanem Tiina Oraste täpsustas, et külaselts saatis taotluse, sest sel aastal süüdatakse võidutuli Müüsleris ja mälestussambale asetatakse pärjad. Kõne peab peaminister. Infotahvli uuendamine läheks maksma 368,40 eurot. Külaselts on oma jõududega valmis tegema aluse ja infotahvli paigaldama. Et külaselts on võtnud Müüsleri ausamba ja selle eest hoolitsemise oma südameasjaks, oli Oraste seda meelt, et külaseltsi taotlust võiks toetada. Teema menetlemisega jätkatakse järgmisel vallavalitsuse istungil, kui Arto Saar teeb taotluse reservfondist raha eraldamiseks.

 

* Abivallavanem Toomas Tammik jagas muret, et tänu ehitusturul valitsevale olukorrale võib nii mõnigi hange sel aastal sedavõrd kallineda, et tööd tuleks edasi lükata lootuses, et olukord rahuneb. Hetkel on kõik ettearvamatu. Näiteks Koeru teeninduskeskuse soojustamiseks oli planeeritud 400 000 eurot, pakkumine oli aga 700 000 eurot. Sellise kallinemisega pole mõtet töödega alustada. Ühel hetkel tuleb alustada läbirääkimisi toetuste andjatega, sest me ei pruugi jõuda töödega valmis ettenähtud ajaks. Vallavalitsus võttis info teadmiseks.

 

* Vallavara spetsialist Valdur Permanson rääkis perearstide üürilepingutest, mis tuleb viia ühtsetele alustele. See teema tuleb arutusele järgmisel vallavalitsuse istungil