Olukord Järva vallas 04.05.2021 seisuga

Kriisikomisjoni esimees Arto Saar andis ülevaate viiruse levikust Järva vallas. Viimasel seitsmel päeval on valda kokku tulnud 16 uut nakatumist ning nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on tänase päeva seisuga 179. Täna lisandus üks nakatunu, eile polnud ühtegi.

*Alg- ja lõpuklasside õpilased on alates 3. maist kontaktõppel, sellega probleeme pole.

*Alates 3. maist tohib einestada toitlustusasutuse välialadel. Endiselt ei tohi kliendid süüa-juua siseruumides toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalides, toidu kaasamüük jääb lubatuks. Kriisikomisjonini jõudis aga teave, et ühe firma sööklas käivad ikkagi einestamas ka teiste firmade töötajad, kuigi seda ei tohiks, Terviseamet on teiste ettevõtete töötajate toitlustamise seal ära keelanud – toitu võib vaid kaasa müüa.

*Siseruumis võib 2+2 reeglit järgides treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Spordi ja rahvatervise spetsialist Jaak Tammik andis teada, et valla jõusaalid töötavad ja neid kasutatakse reeglipäraselt. Probleeme pole olnud.

*Piirkondades on huvi korraldada kevadlaatasid. Vallavalitsusele on laekunud üks sellekohane taotlus ja ka vallapoolne luba on väljastatud. Kuigi välitingimustes on lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud üritused nii kultuuri- kui ka meelelahutusvaldkonnas, tekitas komisjonis kahtlusi, kuidas suudavad laada korraldajad tagada, et inimesed oleksid kuni 10-liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu, nagu kehtivad piirangud ette näevad.

12. juunil peaksid toimuma ka Järva suvemängud. Jaak Tammik lisas, et järgmisel nädalal tuleb otsustada, kas mängud korraldada või siis lükata edasi.

Arto Saar lubas ühendust võtta Terviseameti esindajaga, et teada saada nende seisukoht. Lootust, et avalike ürituste osas leevendusi tuleb, on vähe.

(Saar jõudis Terviseameti esindaja Maie Laosega sama järelduseni, nagu kriisikomisjoniski, et isegi kui ürituse osalejate piirang on 150 ehk korraga laadal viibivad inimesed (sh müüjad ise), siis praegu pole väga võimalik hoida kinni kuni 10-liikmeliste rühmade kokkupuute piirangust. Kuni kehtib see piirang, ei tohiks me laatade lubasid välja anda ilma, et korraldaja näitab ära, kuidas ta piirangute täitmise tagab (kuidas müügikohad paiknevad, järjekorrad on 2m sammuga tähistatud, müüjad kannavad maske, isikuid tuleb loendada jne) ja võtab vastutuse enda peale.)

*Kultuuritöö spetsialist Ülle Müller andis teada, et plaanis on jätkata beebide tervituspidudega, mis sügisel pidamata jäid. Imaveres toimub tseremoonia 16. mail Eesti Piimandusmuuseumi õues, 22. mail Koigi mõisas ja kui piirangud ei leevene, siis mõisa terrassil. Albu-Ambla piirkonna lapsevanemad koos beebidega kutsutakse 26. mail Jäägri Villa klaasgaleriisse ja seal saab olla ka õues.

23. mail toimub A.H. Tammsaare muusemi rehe all üritus „Suvisted Veteperes".

*Noorsootöö spetsialist Aune Suve-Kütt ütles, et noortekeskused on avatud ja teenindamine toimub klasside kaupa neile, kes kooli kontaktõppele lubati. Kuna meedias öeldi, et noortekeskustesse võib siseneda, siis tulevad ukse taha ka teised noored ja nõuavad sissepääsu. Antud tingimustes meie seda lubada ei saa.

 

Kehtivad piirangud Vabariigi Valitsuse poolt on leitavad aadressilt www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused.

Järva valla kriisikomisjoni otsused on leitavad aadressilt https://jarvavald.kovtp.ee/covid-19-info.

 

Muud teated:

  • Käitumisjuhised ja trükised leiad siit: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised;
  • Nõude 2+2 täitmine: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahe meetrist distantsi, siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  • Kaitsemaskide ja muude isikukaitsevahendite kandmine avalikus ruumis on kohustuslik;
  • Viiruse kohta leiad rohkem infot siit: https://www.kriis.ee/et.