Mida arutati ja otsustati Järva Vallavalitsuse 7. aprilli istungil

*Järva-Jaani ja Kareda piirkonnajuhi Veiko Kurimi sõnul jätkuvad heakorratööd Järva-Jaani sissesõiduteede ääres. Koostöös Eesti triatloni karikasarja 2021 hooaja esimese triatloni korraldajatega laiendati heakorratööde ala Paide-poolse sissesõidutee ääres – sinna tuleb stardiala.

6. aprillil tehti korda järvajaanilaste murekoht. Kokkuleppel krundi omanikuga kohendati aeda, mis enne piiras Koeru tee ja Kalda tänava ristmikul liiklejate vaatevälja ja nüüd peaks ristmik olema ohutum.

Multispordiväljak Laial tänavad edeneb jõudsalt: MTÜ Orina Seltsimehed ja vabatahtlikud on seal palju tööd teinud, tegeletakse valgustusega, esmaspäeval läheb kunstmuru panekuks ning peagi on seal kõigile kasutada väga head sportimisvõimalused.

Jätkub Järva-Jaani teede ja tänavate kevadine suurpuhastus. Järk-järgult alustati kergliiklusteede puhastamisega, et seal saaks sõita ka rulluiskudega. Palve elanikele – andke meile aega, igale poole kohe ei jõua.

Sel nädalal valmib lõpuks Järva-Jaani võimla trepp.

Tehti ka heakorratöid Kuksemal: tehti raietöid, korrastati mõisaparki ja Schillingite kabeli parki. Kohalike elanike tagasiside on olnud hea. Tööd on veel pooleli. Tuleb mõelda, kuidas inimestele seda piirkonda tutvustada.

Karinu karjäärist saab täiteks sõelmeid – inimeste soov oma koduümbruse teid parandada on suur.

Järva-Jaanis oli kevade tulles probleem, et ehitusjäätmeid pole kuhugi panna. Ajutine lahendus leiti ja saadi kokkuleppele ühe eraisikuga – kõik piirkonna inimesed võivad oma ehitusjäätmed viia tema maale eelneval kokkuleppel piirkonnajuhiga.

Suur mure on Järva-Jaanis Laia tänavaga, kuhu tuleb multispordiväljak ja on tervisemaja, lasteaed, muuseum – seal on ohtlik käia, eriti talvel, kui polnud näha, kus on sõidu-, kus jalakäijate tee. Ettepanek on tänav muuta tänav Karinu tee otsast kuni lasteaiani ühesuunaliseks, see aitaks ohutusele palju kaasa.

Kultuurimaja juhataja Ülle Vaas palus hakata mõtlema Järva-Jaani vabadussõja ausamba ala kaasajastamisele. Sellega tegeleme.

Tänavakaubandusega on olukord parem, Kurim käis ka laupäeval kontrollreidil – kauplemise eest tuleb tasuda 5 eurot. Kui 90 % kauplejatest on väga tublid, siis mõned püüavad maksmisest ikka kõrvale nihverdada.

Planeeritud on lähiajal kohtuda ka Kareda piirkonna külade ja külaseltside esindajatega, et plaani pidada, kuidas selles piirkonnas elu edendada. Piikonnajuht ootab muresid, ettepanekuid ja soove sellest piirkonnast oma e-posti aadressile veiko.kurim@jarva.ee

*Vallavalitsus vaatas läbi sotsiaalosakonna esitatud eelnõu.

*Vallavara spetsialist Valdur Permanson selgitas, et toimus avalik kirjalik enampakkumine murutraktori võõrandamiseks Koigis. Esitati kuus pakkumist, neist kõige kallim 175 eurot, mille esitas Krisell Teenused OÜ Amblast. Vallavalitsus kinnitas enampakkumise tulemuse.

*Vallavalitsus eraldas reservfondist 2320 eurot Imavere rahvamaja veekahjustuse kõrvaldamiseks, kus sademevesi rikkus osa laest, seinast ja põrandast – vahetamist vajab 25 m² kilpparketti. Koigi Kooli võimla pesuruumis vana ja katkise elektrijuhtmestiku vahetamiseks eraldas vallavalitsus 557,76 eurot ja võimla sauna vesipõrandakütte süsteemi uuendamiseks 862,62 eurot.

*Maakorralduse spetsialist Lia Pärna selgitas, et Maa-amet teatas eelmise aasta 20. juulil, et on välja selgitanud munitsipaalomandisse andmiseks sobivad maad Järva vallas, mida kohalik omavalitsus ei taotlenud munitsipaalomandisse maareformi seaduses sätestatud tähtajaks. Kokku oli nimekirjas 96 maaüksust. Järva Vallavalitsus määras 16. septembril 2020 neist 80-le munitsipaalomandisse antavale maaüksusele koha-aadressi, suuruse ja sihtotstarbe. 16-le maaüksusele jäi toona koha-aadress, suurus ja pindala määramata.

Kahe maaüksusega piirneva kinnisasja omanikele tehakse ettepanek tee liitmiseks nende kinnistuga järgmiselt: Reinevere külas asuv Mardi tee (ligikaudse pindalaga 1048 m²) piirneb ja seda kasutab ainult eraomandis oleva Kivimäe kinnistu (pindala 14 039 m², sihtotstarve elamumaa) omanik. Tegemist on korterelamuga, millest kõik korterid kuuluvad ühele inimesele. Vetepere külas asuva Simisalu matkatee (ligikaudse pindalaga 2766 m²) on nõus oma maade nimekirja arvama Riigimetsa Majandamise Keskus. Seepärast neile kahele maaüksusele suurust, koha-aadressi ja sihtotstarvet käesoleva korraldusega ei määratud.

Vallavalitsus määras munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele sihtotstarbeks transpordimaa, ligikaudse suurused ja koha-aadressid järgmiselt:

Kukevere küla – Martoni tee, 10 840 m²

Mägise küla – Maarjamõisa tee, 686 m²

Prandi küla – Vainu tee, 480 m²

Reinevere küla – Mardi-Hansu tee, 2352 m²

Reinevere küla – Kähriku tee, 923 m²

Reinevere küla – Sülla tee, 4500 m²

Roosna küla – Suitsu tee, 882 m²

Roosna küla – Aalpere tee, 1327 m²

Sääsküla – Liikamäe tee, 588 m²

Silmsi küla – Sepa metsatee, 1485 m²

Tamsi küla – Hindreku tee, 405 m²

Väike-Kareda küla – Lubjaahju tee, 5562 m²

Väike-Kareda küla – Karu tee, 740 m²

Vaali küla – Pedaniku tee, 12 305 m²

*Ehituse ja planeeringute peaspetsialist Signe Siil selgitas, et Imaverre Kaare tee 3 ärimaale soovitakse rajada biogaasi konteinertankla ja selle juurde väike teenindushoone. Üle tee Kaare 2 asus kunagi Alexela tankla. Ainuke murekoht on, et lähedal, nii 25 m kaugusel lõunas asub sotsiaalmaja Kodutare. Projekteerimistingimustesse sai küll kirja, et tankla ja Kodutare vahele tuleb rajada haljastus, mis leevendaks olukorda. Või tuleb tankla paigutada krundile teisiti, et see jääks sotsiaalmajast võimalikult kaugele.

Kuna biogaasitankla asuks detailplaneeringu kohustusega ja tiheasustusalal, tuleb eelnõu panna esmalt kaheks nädalaks avalikule väljapanekule, et kõik saaksid arvamust avaldada.

*Vallavalitsus vaatas üle aprillikuu volikogu istungi päevakorda esitatavad eelnõud.

*Abivallavanem Toomas Tammik andis ülevaate hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvooru laekunud taotlustest.