Riigikaitseliste õppuste kavandamisest teavitamine

Kaitseliidu Viru malev teatab riigikaitseliste õppuste või harjutuse kavandamisest Järva vallas kuupäevadel 15-16.05.2021 ja 12-13.06.2021.

Kavandatava õppuse või harjutuse piirkond Järva vallas on Roosna küla.

Õppusel või harjutusel osaleb 40 kaitseliitlast. Kasutatakse mootorsõidukeid, tulirelvi ja imitatsioonivahendeid.