Avalik elektrooniline enampakkumine kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.01.2021.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Enampakkumisteade