Teade Saimre Seakasvatuse OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmise kohta

25.11.20

Keskkonnaamet teavitab, et Saimre Seakasvatuse OÜ (registrikood 10034359, aadressiga Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Tomuski tee 2, 71067) on esitanud Sigala, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond keskkonnaloa muutmise taotluse ning Keskkonnaamet on võtnud nimetatud taotluse menetlusse.

Keskkonnaloa muutmist taotletakse sigalale, mis asub aadressil Sigala, Mägise küla, Järva vald, Järva maakond seoses kahe puurkaevu (katastri numbritega 61886 ja 61885) kasutuselevõtuga farmi otstarbeks: loomade jootmiseks, farmi pesemiseks, olmeks.

Mägise sigalas on neli laudahoonet, vedelsõnnikuhoidla ning katel. Mägise farmis on loomakohti kuni 828 nuumseale, kuni 600 emisele, kuni 36 nooremisele ja kuni 2 500 võõrdepõrsale. Loomakohtade arv sigalas kokku on 3 964.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehe kaudu või aadressil https://kotkas.envir.ee, sakil „keskkonnalubade taotlused ja menetlused" menetluse numbri M-112101.

Ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada Keskkonnaametile, teate avaldamise päevast väljaandes Ametlikud Teadaanded, e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee .