Olukord 24.11.2020 Järva vallas

24. novembril toimus Järva valla kriisikomisjoni koosolek, kus arutuse all oli:

- Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglite selgitus ja ülevaade hetkeolukorrast vallas viiruse leviku osas. Karmimaid reegleid, kui Vabariigi Valitsus, kehtestada ei saa.

- Valla teeniduskeskused on avalikud siseruumid, nendes kehtib maski kandmise kohustus, samuti on kohustuslik kanda maski ametnikul, kes teenindab teeniduskeskusesse saabunud klienti.

- Koduhooldustöötajad annavad kliendile maski, kui kliendil see puudub ja selleks on vajadus.

- Lasteaedades ja koolides võivad toimuda jõulupeod, kuid ilma lapsevanemateta.

- Hallatavad asutused võivad kehtestada kordasid oma asutuse tegevuse korraldamiseks (nt liikumine siseruumides sh üldkasutatavates ruumides) juhindudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitest.