Ootame ettepanekuid A.H.Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia andmiseks

Järva vallavalitsus kinnitas 28. oktoobril A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia žürii koosseisus: Järva Vallaraamatukogu juhataja Karmen Velitschinsky, Järva-Jaani gümnaasiumi eesti keele õpetaja Erik Vilbu, Järva Vallaraamatukogu Albu ja Ahula raamatukoguhoidja Kaja Leidtorp, Järva Vallaraamatukogu Imavere raamatukoguhoidja Allika Jüris, Järva Valla Lehe toimetaja Arnika Tegelmann, SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim, Järva-Madise külaseltsi esindaja Kadri Kaarlep, Koigi põhikooli direktor Annela Ojaste ja Järvamaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja.

Neil üheksal inimesel seisab ees suur töö leida sel aastal ilmunud teoste seast kuni kümme parimat. Selleks, et neil oleks, mille seast valida, saab juba teist aastat järjest ettepanekuid esitada igaüks – neid ootame 15. detsembrini jarva.vallaraamatukogu@jarva.ee . Ettepanekuid võib viia ka Järva valla raamatukogudesse.

Eelmisel aastal esitas kandidaate 15 inimest ja teoseid oli kokku 25. Ettepanekuid tuli nii Järva vallast kui ka Tallinnast, Tartust ja mujalt.

A. H. Tammsaare nimelise Järva valla kirjanduspreemia saaja kuulutatakse välja 30. jaanuaril 2021. aastal A.H.Tammsaare sünniaastapäevale pühendatud rahvamatka avamisel ja antakse kätte 24. veebruaril Albu mõisas.

Preemia eesmärk on tunnustada Eesti kirjanikku, kirjandusteadlast või -kriitikut kalendriaasta jooksul trükis ilmunud romaani, proosa-, luule-, draama-, publitsistikaalase, kirjanduskriitilise või kirjandusteadusliku Eesti eluolu kajastava teose eest. Preemia suurus on 1500 eurot ja purk Anton Hanseni lemmikut, õuna-pohla moosi.