Enampakkumise teade

19.10.20

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise korteriomandi võõrandamiseks aadressil Järva vallas Sõrandu külas Sigapusma-1 (registriosa nr 3019436, katastritunnus 32501:002:0208, eluruumi pindala 89,3 m2, maa sihtotstarve elamumaa).

Korteriomand asub 8-krt elamus. Elamus on ahiküte.

1. pakkumise alghind on 400 eurot;

2. osavõtutasu on 20 eurot;

3. tagatisraha on 40 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osavõtutasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Sigapusma-1 enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osavõtutasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Sigapusma-1  enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil „Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56  Järva-Jaani teeninduskeskus" või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Sigapusma-1  enampakkumine" hiljemalt 23.11.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 24.11.2020 kell 10.00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5   Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

9.3. maksekorraldus enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.5. pakkumise esitaja allkiri;

9.6. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Informatsioon Kaido Krause, piirkonnajuht, tel 5551 4966, Kaido.Krause@jarva.ee