Mis toimus 9. septembri vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Kaido Karuse andis ülevaate Imavere ja Koigi piirkonna kohta. Imavere üürimaja ehitustööd käivad, vundament on valmis ja järgmisel nädalal toimub nurgakivi panek. Imavere Põhikooli remont edeneb, objekt peab valmis saama 15. oktoobriks. Imavere katlamaja parkla osa on valmis. Järgmisel nädalal mõlemas piirkonnas kruusateede greiderdamine ja aukude lappimine. 24. septembril toimub jooks ümber Eistvere järve, seal tehakse niitmist. Haljastustööd jätkuvad niikaua kuni rohi kasvab.

Istungil olnud korraldused, kooskõlastused:

Kahe korraldatud jäätmeveo tähtajaline vabastus;

Nelja teenusepakkuja toetuse andmine;

Teenusepakkuja toetuse ja uuenduslike tegevuste loomise toetuse andmine;

Kahe projekteerimistingimuste andmine;

Hõivatavate ehitiste hinna kinnitamine ja arvele võtmine;

Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks;

Katastriüksuse jagamisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;

Järva Vallaraamatukogu nõukogu moodustamine ja liikmete kinnitamine;

Kahe hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine.

Informatsioonid:

1. Imavere Põhikooli taotlus seoses huvitegevuse rahastamisega.

2. Volikogu eelnõude läbivaatamine.

3. Tunnustamised.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 16.09.2020 Järva-Jaani teeninduskeskuses.