Mis toimus 29. juuli vallavalitsuse istungil?

Piirkonnajuht Alari Teppan andis ülevaate Koeru, Järva-Jaani ja Kareda piirkonna kohta. Käib Koeru lasteaia juurdeehitus ja Järva-Jaani hosteli ümberehitamine tervisekeskuseks. Järva-Jaani jäätmejaama ehitus on valmis, tehakse mõned lisatööd. Koristatakse jätkuvalt tormikahjustusi. Teeäärte niitmine toimub lepingu järgselt. 

Istungil olnud korraldused:

Pärnatee hoonestusõiguse konkursi läbiviimine;

Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine ja komisjoni kinnitamine;

Mitteeluruumi üürile andmine;

Kahe tänukirja andmine;

2020. aasta eelarve koos 1. lisaeelarvega alaeelarvete jaotus kontoklassi detailsuses;

Viie katastriüksuse jagamisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;

Katastriüksuste liitmisel ja piiride muutmisel koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine;

Kolme hajaasustuse programmi projekti lõpparuande heakskiitmine;

Kahe projekteerimistingimuse andmine;

Kahe puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenusest keeldumine;

Erakorralise toetuse määramine.

Informatsioonid ja volikogu päevakorra ülevaatamine.

 

Järgmine vallavalitsuse istung toimub 12.08.2020 Ambla teeninduspunktis.