Lähtudes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Järva Vallavalitsuse teeninduskeskused ja -punkt suletud

• Sünde saab vormistada e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, ka neile, kes ei ole abielus. Kohapeal saab sünni kõikides Järva valla teeninduskeskust või -punktis, leppides aja kokku telefonidel: 

 • Ambla teeninduspunktis, leppides aja kokku telefonil 5343 7580
 • Aravete teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 514 0701
 • Järva-Jaani teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 5341 3625
 • Koeru teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 5347 8666
 • Peetri teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 505 2932
 • Koigi teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 5683 3620
 • Imavere teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 5349 2165

• Elukohateated soovitame esitada aadressil www.rahvastikuregister.ee. Kui puudub võimalus esitada teade elektroonselt, võtke palun ühendust ja leppige aeg kokku eespool toodud teeninduskeskuste või -punkti telefonidel.

• Kõik ametnikud vastavad e-kirjadele ja kõnedele, hädavajalikud kohtumised palume ametnikega leppida kokku telefoni või e-kirja teel. Ametnike kontaktid on leitavad Järva valla kodulehel või helistades üldtelefonile 5341 3625.

• Paberdokumendid on võimalik panna teeninduskeskustes ja -punktis olevasse postkasti.

• Kiiretes küsimustes palume pöörduda piirkonnajuhtide poole:

 • Ambla-Albu piirkond: Kuldar Tammik tel 553 3988         
 • Järva-Jaani-Kareda piirkond: Veiko Kurim tel 5307 0895
 • Koeru piirkond: Alari Teppan tel 5302 5975                     
 • Koigi-Imavere piirkond: Kaido Krause tel 5551 4966