Lähtudes Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Järva Vallavalitsuse teeninduskeskused ja -punkt suletud

• E-elukohateateid ja sünde saab vormistada e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, ka neile, kes ei ole abielus. Kohapeal saab sündi registreerida kõikides Järva valla teeninduskeskustes või -punktis, leppides aja kokku telefoni või e-kirja teel: 

 • Vallasekretäri abi (Imavere teeninduskeskus) Aere Pallo, telefon 389 7522, 5349 2165, Aere.Pallo@jarva.ee
 • Vallasekretäri abi (Kareda teeninduskeskus), andmekaitse spetsialisti ülesannete täitmine Jaanika Aava, telefon 505 2932, Jaanika.Aava@jarva.ee
 • Vallasekretäri abi (Koigi teeninduskeskus) Anne Uus, telefon 384 6435, 5683 3620, Anne.Uus@jarva.ee
 • Sekretär (Järva-Jaani teeninduskeskus) Inga Riik, telefon 386 3377, 5341 3625, Inga.Riik@jarva.ee
 • Sekretär (Ambla teeninduspunkt) Tea Loodis, telefon 383 4038, 5343 7580, Tea.Loodis@jarva.ee
 • Sekretär (Aravete teeninduskeskus)  Ene Ott, telefon 382 0500, 514 0701, Ene.Ott@jarva.ee
 • Sekretär (Koeru teeninduskeskus)  Elle Saks, telefon 384 6300, 5347 8666, Elle.Saks@jarva.ee.

• Elukohateated soovitame esitada aadressil www.rahvastikuregister.ee. Kui puudub võimalus esitada teade elektroonselt, võtke palun ühendust ja leppige aeg kokku eespool toodud teeninduskeskuste või -punkti telefonidel.

• Kõik ametnikud vastavad e-kirjadele ja kõnedele, hädavajalikud kohtumised palume ametnikega leppida kokku telefoni või e-kirja teel. Ametnike kontaktid on leitavad Järva valla kodulehel või helistades üldtelefonile 5341 3625.

• Paberdokumendid on võimalik panna teeninduskeskustes ja -punktis olevasse postkasti.

• Kiiretes küsimustes palume pöörduda piirkonnajuhtide poole:

 • Ambla-Albu piirkond: Kuldar Tammik tel 553 3988         
 • Järva-Jaani-Kareda piirkond: Veiko Kurim tel 5307 0895
 • Koeru piirkond: Alari Teppan tel 5302 5975                     
 • Koigi-Imavere piirkond: Kaido Krause tel 5551 4966