Sotsiaalosakonna juhataja

Katre Mägi 5347 3327 Katre.Magi@jarva.ee

Imavere piirkond

Sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva

512 7480 Natalia.Medvedeva@jarva.ee

Lastekaitse peaspetsialist Eneken Savi

5329 2756 Eneken.Savi@jarva.ee

Koigi piirkond

Sotsiaaltöö spetsialist Milvi Rudi

5333 4116 Milvi.Rudi@jarva.ee

Lastekaitse peaspetsialist Eneken Savi

5329 2756 Eneken.Savi@jarva.ee

Kareda piirkond

Sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva

512 7480 Natalia.Medvedeva@jarva.ee

Lastekaitse peaspetsialist Eneken Savi

5329 2756 Eneken.Savi@jarva.ee

Koeru piirkond

Sotsiaaltöö spetsialist Lille Tammik

5223 186 Lille.Tammik@jarva.ee

Järva-Jaani piirkond

Sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva

512 7480 Natalia.Medvedeva@jarva.ee

Lastekaitse spetsialist Raili Ambos

5105 608  Raili.Ambos@jarva.ee

Albu-Ambla piirkond

Sotsiaaltöö peaspetsialist Gerli Soondra

585822 8027 Gerli.Soondra@jarva.ee

Lastekaitse spetsialist Raili Ambos

5105 608  Raili.Ambos@jarva.ee

 

Lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorrast on Järva Vallavalitsuse teeninduskeskused ja -punkt suletud

• Sünde saab vormistada e-teenusena portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, ka neile kes ei ole abielus. Kohapeal saab sünni vormistada Koeru teeninduskeskuses, leppides aja kokku telefonil 5347 8666 ja Ambla teeninduspunktis, leppides aja kokku telefonil 5343 7580.

• Elukohateateid soovitame esitada aadressil www.rahvastikuregister.ee. Kui puudub võimalus esitada teade elektroonselt, võtke palun ühendust ja leppige aeg kokku telefonidel 5347 8666 või 5343 7580.

• Kõik ametnikud vastavad e-kirjadele ja kõnedele, hädavajalikud kohtumised palume ametnikega leppida kokku telefoni teel. Ametnike kontaktid on leitavad Järva valla kodulehel või helistades üldtelefonile 5341 3625.

• Paberdokumendid on võimalik panna teeninduskeskustes ja -punktis olevasse postkasti

• Kiiretes küsimustes palume pöörduda piirkonnajuhtide poole:

Ambla-Albu piirkond: Kuldar Tammik tel 553 3988         

Järva-Jaani-Kareda piirkond: Uku Talvik tel 5307 0895

Koeru piirkond: Alari Teppan tel 5302 5975                     

Koigi-Imavere piirkond: Kaido Krause tel 5551 4966

 

Uudised ja teated

Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele

09.04.2020

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt...  Loe edasi »