Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine uues redaktsioonis

Endiste valdade ÜVK ja energeetika arengukavad