HUGO.legal pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele

 

Võimalus saada tasuta õigusabi

Anname teada, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning kes kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka video teel. 

Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus.

HUGO.legal kontorid asuvad:

 • Tallinn Endla 15, III korrus
 • Tartu Raatuse 20, II korrus
 • Pärnu Aia 6
 • Haapsalu Posti 26, II korrus
 • Jõhvi Keskväljak 1, kab 128
 • Narva Tallinna mnt 8-1
 • Põlva Võru tn 18
 • Võru Vabaduse 13
 • Valga Vabaduse 10
 • Paide Aiavilja 13
 • Jõgeva Piiri tn 4
 • Kuressaare Lossi 1
 • Rakvere Pikk 32
 • Viljandi Vabaduse plats 4, kab 304

 

Selle projekti raames on 3 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 30 000 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?

Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta õigusnõu saamiseks tuleb:

1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see  tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud;

2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.hugo.legal/broneeri  või helistades telefonile 6 880 400.

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:

* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis);

* 13 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis.

Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on umbes 140 eurot. 

HUGO.legal senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg kahe tunni piiresse ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse. 

Lisainfo aadressil www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/  või helistades telefonile  6 880 400.

Võimalus saada tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 43 juristi üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel kui ka veebis.

 

Kokku on Eesti Õigusbürool üle Eesti 15 kontorit:

Tallinnas, Endla 15

Tartus, Riia tn 15

Narvas, Tallinna mnt 8-1

Pärnus, Rüütli 23

Rakveres, Pikk 32

Viljandis, Vabaduse plats 4

Võrus, Vabaduse 13

Jõgeval, Suur tn 3

Kuressaares, Lossi 1

Paides, Aiavilja 13

Valgas, Kesk tn 12

Jõhvis, Keskväljak 1

Haapsalus, Posti 26

Kärdlas, Leigri väljak 5

Põlvas, Võru tn 18

 

Selle projekti raames on 2 aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid palju on veel kindlasti neid, kes seda abi vajaksid.

 

Milliste muredega juristi juurde pöördutakse?

Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

 

Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb:

1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.

2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades

Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:

* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)

* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)

* 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis

Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.

 

Eesti Õigusbüroo senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile 6 880 400 või kirjutades abi@juristaitab.ee .

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

           

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka  veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.

Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.

Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614,

e-post: tauno.asuja@epikoda.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium. 

Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele Järva vallas

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)

osutab Paides ja Järva vallas

TASUTA ÕIGUSABITEENUST ERIVAJADUSEGA INIMESTELE

 

§ ÕTB on tasuta õigusabi teenust osutanud juba 18 aastat, meil on kompetentsed ja kogemustega töötajad.

§ Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase, töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms).

§ Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda  ka sihtgrupi pereliikmed või volitatud isikud.

§ Kohtumised juristiga toimuvad Järvamaa Puuetega Inimeste Kojas Paides, Lai tn 33  ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või telefoni vahendusel. 

§ Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005.

 

Lisainfo:  ÕTB veebilehelt www.otb.ee    

EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

 

Nõustamispäevi toetab EV Justiitsministeerium