SÜNNI REGISTREERIMINE

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse vanema(te) või seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel (juhul kui laps on sündinud haiglas, on meditsiiniline dokument lisatud rahvastikuregistrisse ning pabertõendit esitama ei pea).

Alaealine vanem ei saa ise lapse sünni registreerimise avaldust esitada. Kui tegemist on üksikemaga, esitab tema asemel avalduse sündinud lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus. Kui üks vanem on alaealine ja teine täisealine (sõltumata sellest, kas nad on abielus või mitte), esitab avalduse täisealine vanem. Kui alaealine vanem võtab isaduse omaks, annavad nõusoleku isaduse omaksvõtuks ja lapse nime osas sünni registreerimise avaldusele tema seaduslikud esindajad (tavaliselt vanemad). Alaealine vanem saab lapse sünni registreerimise avalduse ise esitada vaid juhul, kui kohus on tema teovõimet laiendanud.

Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Kui sündi registreerib üks omavahel abielus olevatest vanematest, peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime sooviga.

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

 

Õigusaktid

 

Viide

Sünnitoetuse taotlemine

SÜNNI REGISTREERMISE TOIMING

Sündi saab registreerida e-rahvastikuregistris.

Nime sobivuse kontrollimine.

Nime statistika päring.

Sünni registreerimise avaldust saavad esitada ka vanemad, kes ei ole abielus.

Kohapeal Järva valla teeninduskeskustes või -punktis   Tööaeg: E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.00