16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Sotsiaalkomisjon

 

 

 

 

Külvar Mand

esimees

kylvar.mand@jarva.ee

 

Ester Valdvee

aseesimees

ester.valdvee@jarva.ee

 

Sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkond – Sotsiaalhoolekandega ja lastekaitsega, puuetega inimestega seotud küsimused, eakate hoolekanne, tervishoid, sotsiaalhoolekande asutustega seotud küsimused.