Sotsiaalkindlustusameti abi ja ennetuse tugiliinid

 

Meie kolleegid ning vabatahtlikud kuulavad kõikide pöördujate mure ära ning pakuvad tuge oma pädevuste piires.