Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

2018. aastal planeerib Järva vald osaleda Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.

Projekti esitamiseks on Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate puuetega inimeste avaldused. Avalduste menetlemine toimub vastavalt Järva Vallavolikogu määrusele "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" .

Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakond ootab avaldusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega hiljemalt 31. maiks  2018. Avalduse vorm on kättesaadav Järva valla veebilehel.

Avalduse võib saata e-postiga aadressil info@jarva.ee või tuua paberkandjal Aravete, Imavere, Järva-Jaani, Kareda, Koeru või Koigi Teeninduskeskusesse või Ambla Teeninduspunkti.

Esitatud avaldused koos lisadokumentidega on aluseks taotlemaks Järva Vallavalitsuse poolt toetust Euroopa Liidu struktuurfondi „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoorust.

Avaldusega saab taotleda puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas:

  • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
  • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu-ja vinguandurite paigaldamist.

Lisateavet saab:

Aravete Teeninduskeskus - sotsiaaltööspetsialist Gerli Soondra (tel 5822 8027);

Imavere Teeninduskeskus, Järva-Jaani Teeninduskeskus, Kareda Teeninduskeskus - sotsiaaltöö spetsialist Natalia Medvedeva (tel 512 7480);

Koeru Teeninduskeskus - sotsiaaltöö spetsialist Rutt Vihtre (tel 510 5608);

Koigi Teeninduskeskus - sotsiaaltöö spetsialist Milvi Rudi (tel 5333 4116).