Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise II ja III vooru kohandused on Järva vallas tehtud

5.10.21

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks.

Projekti toel toetati II taotlusvoorus 15 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 11 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 4 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 01.10.2019 kuni 30.09.2021. Projekti maksumus oli 57 855,20 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 49 176,92 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 8 678,28 eurot.

Projekti toel toetati III taotlusvoorus 4 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekti kestvus on 01.09.2020 kuni 01.09.2022. Projekti maksumus oli 15 785 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 13 417,25 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 367,75 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisel isikul tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.

 

Sotsiaalosakond

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise I vooru kohandused on Järva vallas tehtud

 

Euroopa sotsiaalfondi meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" raames viis Järva Vallavalitsus läbi projekti "Järva valla puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ", mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Projekti eesmärgiks oli toetada Järva valla puuetega inimeste eluasemete kohandamist nende puudest tulenevate abivajaduste leevendamiseks. Projekti toel toetati 5 Järva valla puudega inimese kodu kohandamist: 3 taotleja kodus hügieenitoimingute parandamisega, ühe taotleja eluruumis köögitoimingute parandamisega ja 1 taotleja kodu liikuvuse parandamisega. Projekt kestvus oli 31.08.2018 kuni 31.08.2020.

Projekti maksumus oli 18 535,64 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist taotleti 15 755,29 eurot. Järva valla omaosalus oli projektis 2 780,35 eurot.

Projekti abil vähenes puudega isikute hooldajate koormus seoses abivajajate iseseisvuse suurenemisega ning tööealisele isikule tekkis ligipääsuvõimalus tööturule.