Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele Järva vallas

     

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja partner

Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB)

osutab Paides ja Järva vallas

TASUTA ÕIGUSABITEENUST ERIVAJADUSEGA INIMESTELE

 

§ ÕTB on tasuta õigusabi teenust osutanud juba 18 aastat, meil on kompetentsed ja kogemustega töötajad.

§ Oleme valmis abistama erivajadusega inimesi nende elukondlike õigusmurede lahendamisel (pereasjad, eluase, töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms).

§ Erivajadusega isiku huvides võivad juristi poole pöörduda  ka sihtgrupi pereliikmed või volitatud isikud.

§ Kohtumised juristiga toimuvad Järvamaa Puuetega Inimeste Kojas Paides, Lai tn 33  ning vajadusel ka veebisilla (Skype) või telefoni vahendusel. 

§ Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 5385 0005.

 

Lisainfo:  ÕTB veebilehelt www.otb.ee    

EPIKoja veebilehelt http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

 

Nõustamispäevi toetab EV Justiitsministeerium

Õigusabi tasuta ning soodustingimustel

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös Justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla Statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise (s.o alla 1906 euro).

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti Eesti Õigusbüroosse tulles enam lepingutasu tasuma ei pea);
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.

Seejärel on inimesel õigus saada juuridilist abi kokku 15 tundi, millest:

* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis)

* 3 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 20 eurot tunnis (riik hüvitab ülejäänud 20 eurot tunnis)

* 10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis (riik ei hüvita)


Senise praktika järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

Kliendil on valida kolme nõustamise vahel: telefoni teel nõustamine, veebinõustamine ning kohtumisega nõustamine.

Järvamaal asub Eesti Õigusbüroo teeninduspunkt Paide linnas, Aiavilja 13 hoones.

Info tasuta ning soodustingimustel õigusabi kohta on leitav aadressil www.juristaitab.ee