Õigusaktid

Oma pädevuse alusel ja volituste piires
1) annab vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
2) annab vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

Järva Vallavolikogu õigusaktid 2022

Määrused DOKUMENDIREGISTRIS
Otsused DOKUMENDIREGISTRIS

 

Järva Vallavalitsuse õigusaktid 2022

Määrused  DOKUMENDIREGISTRIS
Korraldused DOKUMENDIREGISTRIS