Albu Põhikool

Albu Põhikooli põhimäärus

Albu Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Ambla-Aravete Kool

Ambla-Aravete Kooli põhimäärus

Hoolekogusse esindaja määramine

Ambla-Aravete Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Imavere Põhikool

Imavere Põhikooli põhimäärus

Imavere Põhikooli arengukava kinnitamine

Imavere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

Koeru Keskkool

Koeru Keskkooli põhimäärus

Järva Vallavalitsuse 06.02.2018 korralduse nr 76 "Koeru Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine

Koeru Keskkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koeru Muusikakool

Koeru Muusikakooli põhimäärus

Koeru Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Koigi Kool

Koigi Kooli põhimäärus

Koigi Kooli arengukava kinnitamine

Koigi Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

Nurme Kool

Peetri Kool

Peetri Kooli põhimäärus

Peetri Kooli arengukava aastateks 2015-2020

Peetri Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine