Koha-aadressi määramine

Liikluspindade ruumikujude määramine

Kohanime määramine

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus tegi Järva Vallavalitsusele ettepaneku Järva vallas Käsukonna külas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaantee nr 2 ääres asuva Risti bussipeatuse nime muutmiseks. MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on valmis lisama liinile nr 153 Haapsalu-Rapla-Tartu juurde Risti peatuse Järvamaal Käsukonna külas, kuid hetkel samanimeline peatuse nimi Läänemaal tekitab segaduse vedaja liinikorralduses. 

Tulenevalt kohanimeseaduse nõuetest peab kohalik omavalitsus avalikustama kohanime määramise eelnõu vähemalt l5 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Kohanime muutmise eelnõu, millega sai tutvuda Järva valla veebilehel jarvavald.kovtp.ee, avalikustamine toimus ajavahemikul 10.06.2019 kuni 25.06.2019.

Järva vallavalitsus otsustas määrata Järva maakonnas, Järva vallas, Käsukonna külas Risti bussipeatuse uueks nimeks KÄSUKONNARISTI.

Korraldus nr 352

Korraldus nr 352 lisa

Järva-Jaani ühissõidukite peatuste nimed

,,Kohanimeseaduse" § 4 lõike 1 punkti 5 kohaselt on ühissõidukipeatuste kohanimede määramine kohustuslik ja sama seaduse § 5 lõike I punkti 3 ja lõike 4 kohaselt on nimemäärajaks kohalik omavalitsus.
 

Maaomaniku meelespea

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Näiteks on juttu katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest ja piiride tähistamisest jne.

Omaette peatükk on pühendatud piirivaidlustele: miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid  üldse poleks.

Juhend on lihtsas keeles ehk hõlpsalt mõistetav, samas on viiteid asjakohastele seaduste sätetele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostasid Maa-ameti katastrivaldkonna töötajad.

Loe lähemalt: "Maaomaniku meelespea".