Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Keskkonnakomisjon

 

 

 

 

Arvo Imsi

esimees

arvo.imsi@jarva.ee

 

Himot Põldver

aseesimees

himot.poldver@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Lennart Okas

 

lennart.okas@rescue.ee

 

2. Margus Kirsimets

 

margus.kirsimets@gmail.com

 

3. Anneli Piirsalu

 

piirsaluanneli@gmail.com

 

4. Aare Kabel

 

aarekabel@gmail.com

 

5. Arvi Luuk

 

arvi.luuk@jarva.ee

 

6. Kaido Krause

 

kaido.krause@jarva.ee

 

7. Margus Vaas

 

margus.vaas@jarva.ee

 

Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonnad – heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, supluskohad.