16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Keskkonnakomisjon

 

 

 

 

Arvi Luuk

esimees

arvi.luuk@jarva.ee

 

Vello Teor

aseesimees

vello.teor@jarva.ee

 

Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkond – Heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, supluskohad.