Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 9. november 2017

Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine 16. november 2017

Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 5. oktoober 2020

Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine 28. jaanuar 2021

Keskkonnakomisjon

 

 

 

 

Eve Okas

esimees

eve.okas@jarva.ee

 

Himot Põldver

aseesimees

himot.poldver@jarva.ee

LIIKMED

 

 

 

 

1. Lennart Okas

 

 

 

2. Margus Kirsimets

 

 

 

3. Külli Majori

 

 

 

4. Aare Kabel

 

 

 

5. Arvi Luuk

 

 

 

6. Elmar Luha

 

 

 

7. Margus Vaas

 

 

 

Keskkonnakomisjoni tegevusvaldkonnad – heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, maakorraldus, turvalisus, kalmistud, supluskohad.