Valmisid kohalikke kogukondi ja omavalitsusi metsaotsustes abistavad juhendid

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on koostanud juhendid, mis aitavad kohalikul tasandil paremaid metsaotsuseid teha. Kogukondadele pakub juhend nõu teadlikuks ja sisukaks kaasa rääkimiseks. Omavalitsustele mõeldud juhend aitab langetada eri huve tasakaalustavaid ja õiguslikult asjakohaseid planeerimisotsuseid. 

Peamine fookus juhenditel on üldplaneeringutel ja kohalikel kaitsealadel. Käsitletakse nii juriidikat, metsandust, ökoloogiat kui ka kommunikatsiooni puudutavaid küsimusi.

Kogukondade juhendi PDF
Omavalitsuste juhendi PDF

Juhendid koostasid keskkonnajuristid Siim Vahtrus ja Liis Keerberg, ELFi metsaekspert Liis Kuresoo ning kommunikatsiooniekspert Mariliis Haljasorg. Juhendi valmimisse andsid oma panuse ka 222 inimest kohalikest kogukondadest ja omavalitsuste esindajate seast, kes osalesid aprilli lõpul ELFi korraldatud kohalike metsaotsuste teemalises küsitluses.

Juhendid on valminud projekti "Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused" raames, mida toetab Aktiivsete Kodanike Fond.    

https://elfond.ee/mets/metsaotsuste-juhendid

 

Loe veel samal teemal:

Liis Keerberg PMis: Mets valla või linna territooriumil - tooraineladu või elukeskkonna osa?

ELF: Omavalitsustel peab olema võimalus hoida oluliste keskkonnafunktsioonidega metsi