Kaasav eelarve 2021

Sul on olemas kaasava eelarve idee. Kuid ei tea, kuidas seda esitada?

Selleks, et sul lihtsam oleks, oleme kokku pannud selgitava video.

 

Küsimused ja täpsem informatsioon:

Arenduse peaspetsialist

Teele Kukk

teele.kukk@jarva.ee

5326 7903

Kaasava eelarve ideid oodatakse kuni 30. aprillini

Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivsuse suurendamine, kogukondade vahelise koostöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

2020. aasta kaasava eelarvega toetati kahte ideed, milleks olid Koeru madalseiklusrada (valmis 2020 sügisel) ning Järva-Jaani multispordiväljak (valmib 2021).

 

Idee esitamisel pea meeles:

  • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks;
  • Kaasava eelarve idee on Järva vallaga seotud investeeringuobjekt, mille Järva valla poolne rahastamine ei ületa 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise;
  • Kaasava eelarve toetuse eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele;
  • Idee tuleb ellu viia hiljemalt 2022. aasta jooksul.

 

Mida peab idee sisaldama?

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);

3) idee kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldust, sh kellele pakutakse avalikku hüve, kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlike kulude vältimine);

4) idee hinnangulist maksumust;

5) muud olulist informatsiooni (valmisolek ideed kaasrahastada idee esitaja poolt, joonis, asukohaskeem, foto jms), mida oleks idee hindajail oluline teada.

 

Idee saab esitada Järva valla veebilehel (elektrooniliselt), e-postiga info@jarva.ee, kirjaga Järva Vallavalitsusele (Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, 73301) või tuua teeninduskeskuste ja teeninduspunkti postkastidesse.

 

Logi kodulehele sisse ja täida Üldinfo all ESITA KAASAVA EELARVE 2021 IDEE SIIN! E-vorm

Kaasava eelarve idee 2021 esitamine

KAASAVA EELARVE PROTSESSIST SAAD PIKEMALT TUTVUDA SIIN