Järva valla ülesehituse ja juhtimise kesksed teemad ja võimalikud suundumused