Järva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 eelnõu avalik väljapanek 15. oktoobrist kuni 16. novembrini, avalike arutelude toimumisajad ja kohad

15.10.2020

„Järva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" eelnõu avalik väljapanek toimub 15. oktoobrist kuni 16. novembrini 2020 Järva valla veebilehel, Järva valla teeninduskeskustes ja -punktis ning Peetri raamatukogus.

Järva Vallavolikogu 24. septembri 2020 istungil lõpetati eelnõu „Järva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" 1. lugemine ja  otsustati eelnõu suunata avalikule väljapanekule.

Täiendava arendamise kava eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid 15. oktoobrist kuni 16. novembrini 2020 kirjalikult Järva Vallavalitsusele aadressil Pikk 56, Järva-Jaani alev, Järva vald, Järva maakond 73301 või e-posti aadressil info@jarva.ee.

Arendamise kava eelnõu avalikud arutelud toimuvad: 

Koeru teeninduskeskuses 09.11 kell 17.30

Järva-Jaani teeninduskesuses 10.11 kell 17.30

Koigi teeninduskeskuses 11.11 kell 17.30

Aravete teeninduskeskuses 12.11 kell 17.30

 

"Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032" eelnõu

I OSA - ÜLDOSA

II OSA - INVESTEERINGUD JA FINANTSANALÜÜS

Lisa Investeeringute tabel

III OSA - LISAD

Jooniste paiknemine - ÜLD

Aravete alevik

Aravete alevik

Käravete alevik

Ambla alevik

Peetri alevik

Jõgisoo küla

Imavere küla

Käsukonna küla

Päinurme küla

Koigi küla

Koeru alevik

Järva-Jaani alev

Järva-Jaani alev

Vao küla

Ervita küla

Karinu küla

Ahula küla

Kaalepi küla ja Seidla küla

Albu küla