Järva Valla Leht on Järva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Järva valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

 

Kontakt: arnika.tegelmann@jarva.ee517 5929

Palume saata kuulutused ja ettepanekud uudisteks iga kuu neljandaks esmaspäevaks!

Järva Vallavalitsuse 08.01.2018 korralduse nr 6 "Ajalehe Järva Valla Leht ilmumissageduse, mahu ja hindade kinnitamine" muutmine

Ajalehe Järva Valla Leht ilmumissageduse, mahu ja hindade kinnitamine