Järva valla kriisikomisjon

Järva valla kriisikomisjoni koosseis:

1. Järva vallavanem;

2. Järva valla abivallavanem;

3. Järva valla abivallavanem;

4. Järva Vallavalitsuse avalike suhete peaspetsialist;

5. Järva Vallavalitsuse piirkonnajuht;

6. Järva Vallavalitsuse piirkonnajuht;

7. Järva Vallavalitsuse piirkonnajuht;

8. Järva Vallavalitsuse piirkonnajuht;

9. Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhtaja;

10. Järva Vallavalitsuse elektrispetsialist;

11. Järva Vallavalitsuse teedespetsialist;

12. Järva valla volitatud veterinaararst;

13. Järvamaa päästepiirkonna juhataja;

14. Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna esindaja;

15. Kaitseliit Järva malev esindaja;

16. AS Järva Haldus esindaja.

Järva Vallavalitsuse 25. märtsi 2020 korraldus nr 186 "Järva Vallavalitsuse 02.04.2019 korralduse nr 211 "Järva valla kriisikomisjoni moodustamine" muutmine"

Järva Vallavalitsuse 2. aprilli 2019 korraldus nr 211 "Järva valla kriisikomisjoni moodustamine"