Järva valla kriisikomisjon

Järva valla kriisikomisjoni koosseis:

1. Rait Pihelgas – vallavanem, kriisikomisjoni esimees;

2. Tiina Oraste – abivallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;

3. Toomas Tammik – abivallavanem, kriisikomisjoni liige;

4. Maarja Kauge – avalike suhete peaspetsialist, kriisikomisjoni liige;

5. Arvi Luuk - Järvamaa päästepiirkonna juhataja, kriisikomisjoni liige;

6. Mati Seire - Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna esindaja, kriisikomisjoni liige. 

 

Järva Vallavanema käskkiri 04.08.2020 nr 14-2/2020/15 "Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine"