KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 17. juunil 2021 algusega kell 14:00 Imavere Rahvamajas (Kiigevere tee 5/2, Imavere küla).

 

evakorra kavand:

1. Järva valla 2021. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine Lisa (versioon I) Lisa (versioon II) Seletuskiri

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsjuht

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025, 1. lugemine Lisa Seletuskiri

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsjuht

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Järva valla 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Majandusaasta aruanne Audiitori aruanne Revisjonikomisjoni aruanne

Ettekandja:                Kaja Reinberg, pearaamatupidaja

Kaasettekandja:         Himot Põldver, revisjonikomisjoni esimees

4. Järva valla arengukava 2018-2025 ülevaatuse aruande kinnitamine Arengukava seire

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. Järva Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 18 „Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord" muutmine

Ettekandja:                Anneli Eesmaa, hariduse peaspetsialist

Kaasettekandja:         Kalju Kertsmik, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees

6. Järva valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

7. Põhja-Järva Kultuurikeskuse põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

8. Järva-Jaani Kultuurimaja põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

9. Imavere Rahvamaja põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

10. Peetri Rahvamaja põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

11. Koeru Kultuurimaja põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Ülle Müller, kultuuritöö spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

12. Järva valla noortekeskuste ümberkorraldamine

Ettekandja:                Aune Suve-Kütt, noorsootöö spetsialist

Kaasettekandja:         Kalju Kertsmik, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees

13. Järva Valla Noorsootöökeskuse põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Aune Suve-Kütt, noorsootöö spetsialist

Kaasettekandja:         Kalju Kertsmik, hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimees

14. Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse tegevuse ümberkorraldamine

Ettekandja:                Jaak Tammik, spordi ja rahvatervise spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

15. Järva Valla Spordikeskuse põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                Jaak Tammik, spordi ja rahvatervise spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

16. Nõusoleku andmine laskepaiga rajamiseks Lisa Asukoha plaan

Ettekandja:                Toomas Tammik, abivallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

17. Toetuse taotlemine ja investeeringute nimekirja kinnitamine

Ettekandja:                Meelis Kivi, hanke- ja kinnisvara peaspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

18. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (AK piirang)

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

19. Järva Vallavalitsuse liikme vabastamine ja vallavalitsuse liikme nimetamine

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

20. Järva valla valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine

Ettekandja:                Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

21. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine

Ettekandja:                Karin Tenisson-Alev, vallasekretär

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

22. Järvamaa arengustrateegia 2019-2035+ uue redaktsiooni heakskiitmine  Järvamaa arengustrateegia 2019-2035+

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

23. Järva maakonna arengustrateegia 2019-2035+ tegevuskava aastateks 2019-2022 uue redaktsiooni heakskiitmine Lisa

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

24. Järvamaa omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks andmine Sihtasutusele Järvamaa Arenduskeskus, 2. lugemine

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

25. AS Järva Haldus põhikirja muutmine  Põhikiri

Ettekandja:                Arto Saar, vallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

26. Ülevaade Järva valla elamufondist

Ettekandja:                Toomas Tammik, abivallavanem

27. Volikogu ja valitsuse teated

27.1. Volikogu esimehe informatsioon

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees