KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril 2021 algusega kell 14:00  Ambla Kultuurimajas (Pikk 15, Ambla alevik, Järva vald).  

evakorra kavand:

1. Järva valla 2021. aasta eelarve kinnitamine, 2. lugemine

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

Ettekandja:                 Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandjad:        Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Mittetulundusliku tegevuse toetusfondi jaotuse kinnitamine

Seletuskiri

Ettekandja:                 Teele Kukk, arenduse peaspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Järva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032

Seletuskiri

Avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud

Ettekandja:                 Merike Kont, maastiku- ja heakorraspetsialist

Kaasettekandjad:        Eve Okas, keskkonnakomisjoni esimees

4. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Seletuskiri

Ettekandja:                 Teele Kukk, arenduse peaspetsialist

Kaasettekandja:         Eve Okas, keskkonnakomisjoni esimees

5. Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras

Ettekandja:                 Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

6. Peremehetu vara hõivamise algatamine

Pilt varast

Ettekandja:                 Lia Pärna, maakorralduse spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Loa andmine põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks

Ettekandja:                 Lia Pärna, maakorralduse spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

8. Järva Vallavolikogu 22.10.2020 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" punkti 3 muutmine

Ettekandja:                 Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Umbusalduse avaldamine

Ettekandja:                 Jüri Ellram, vallavolikogu aseesimees

10. Järva Vallavolikogu aseesimehe valimine

Ettekandja:                 Rait Pihelgas, vallavolikogu esimees

11. Informatsioon ASist Väätsa Prügila

Ettekandja:                 Alvar Jullinen, juhatuse liige

12. Volikogu ja valitsuse teated

Koroonaviiruse levikust Järva vallas – Arto Saar, vallavanem

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees