KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 27. jaanuaril 2022 algusega kell 14:00 Järva-Jaani Kultuurimajas (Pikk 58, Järva-Jaani alev, Järva vald).

 

1. Noortevolikogu 2021. aasta tegevuste ülevaade

Ettekandja:                        Alide Kristine Alba, noortevolikogu esimees

2. Järva valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine Lisa Tegevusalad kontogrupi täpsusega Seletuskiri

Ettekandjad:                      Toomas Tammik, vallavanem; Aime Roosioja, finantsjuht                     

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees   

3. Imavere Päevakeskuse põhimäärus, 2. lugemine

Ettekandja:                        Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja                     

Kaasettekandja:                Külvar Mand, sotsiaalkomisjoni esimees   

4. Koeru Perekodu põhimäärus, 1. lugemine

Ettekandja:                        Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja                     

Kaasettekandja:                Külvar Mand, sotsiaalkomisjoni esimees   

5. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja:                        Piia Lipp, õigusnõunik

Kaasettekandja:                Getter Klaas, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

6. Järva valla kalmistute kasutamise eeskiri, 1. lugemine

Ettekandja:                        Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                 Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

7. Arvamuse andmine Albu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Seletuskiri

Ettekandja:                        Triin Tõnisson, keskkonna peaspetsialist

Kaasettekandja:                Arvi Luuk, keskkonnakomisjoni esimees

8. Kinnisasja koormamine reaalservituudiga (Eistvere küla, Karja kinnistu) Lisa

Ettekandja:                        Mati Tatrik, maakorralduse peaspetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

9. Kinnisasja osa omandamine Lisa

Ettekandja:                        Mati Tatrik, maakorralduse peaspetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Kurisoo küla, Põllu tn 9) Fotod

Ettekandja:                        Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Ahula Rahvamaja) Maa-ala plaan

Ettekandja:                        Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

12. Munitsipaalkoolide hoolekogudesse Järva Vallavolikogu esindajate määramine

Ettekandja:                        Rait Pihelgas, volikogu esimees

Kaasettekandja:                Getter Klaas, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

13. Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule

Ettekandja:                        Rait Pihelgas, volikogu esimees

Kaasettekandja:                Eve Okas, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees                  

14. Volikogu ja valitsuse teated

14.1. Energiatoetuse avalduste menetlemisest

Ettekandjad:                      Tiina Oraste, abivallavanem; Katre Mägi, sotsiaalosakonna juhataja 

14.2. Noortevolikogu ettepanekud

Ettekandja:                        Rait Pihelgas, volikogu esimees

14.3. Uute ametnike tutvustus

Ettekandja:                        Toomas Tammik, vallavanem

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees