KUTSE

Järva Vallavolikogu istung toimub 26. novembril 2020 algusega kell 14:00 Päinurme Rahvamajas (Rahvamaja, Päinurme küla, Järva vald).

 

Päevakorra kavand:

1. Järva valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024, 2. lugemine Lisa Ettepanek Seisukoht ettepanekule

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

2. Järva valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Lisa

Ettekandja:                Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

3. Välireklaami paigaldamise kord Järva vallas, 1. lugemine Lisa 1 Lisa 2

Ettekandja:                Toomas Tammik, abivallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

4. Järva-Jaani alevi soojamajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine uues redaktsioonis Lisa

Ettekandja:                Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

5. Järva Vallavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 21 „Järva valla finantsjuhtimise kord" muutmine, 1. lugemine

Ettekandja:                Teele Kukk, arenduse peaspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

6. Treeneri tööjõukulu toetuse maksmise kord 2021. aastal

Ettekandja:                Jaak Tammik, spordi ja rahvatervise spetsialist

Kaasettekandja:         Priit Seire, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

7. Ehitiste peremehetuks tunnistamine Seletuskiri

Ettekandja:                Lia Pärna, maakorralduse spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

8. Vallavara mahakandmine ja omafinantseeringu tagamine ning loa andmine hanke korraldamiseks

8.1. ühiselamu hoone Lai tn 2, Järva-Jaani alev

8.2. osaliselt katlamaja-töökoda ja masuudimaja Piibe mnt 18, Aravete alevik

Ettekandja:                Toomas Tammik, abivallavanem

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees                     

9. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (AK piirang)

Ettekandja:                Valdur Permanson, vallavara spetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

10. Loa andmine hangete korraldamiseks

Ettekandja:                Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

11. Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine ja loa andmine hanke korraldamiseks

Ettekandja:                Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

12. Vallavara tasuta omandamine Ruumide plaan

Ettekandja:                Meelis Kivi, vallavara haldusspetsialist

Kaasettekandja:         Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

13. Järva Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liikme kinnitamine

Ettekandja:                Elmar Luha, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

14. Järva Vallavolikogu külaelukomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja:                Lea Traks, külaelukomisjoni esimees

15. Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja:                Kalju Kertsmik, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees

16. Järva Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja:                Ester Valdvee, sotsiaalkomisjoni esimees

17. Järva Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikme väljaarvamine komisjoni koosseisust

Ettekandja:                Eve Okas, keskkonnakomisjoni esimees

18. Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule

Ettekandja:                Rait Pihelgas, volikogu esimees

19. Volikogu ja valitsuse teated

19.1. Volikogu töökorra muutmise vajadusest – Rait Pihelgas, volikogu esimees

 

Rait Pihelgas

Vallavolikogu esimees