Ahula Sotsiaalne Varjupaik

Aadress: Ahula küla, Järva vald, 73401 Järvamaa

Ahula Sotsiaalne Varjupaik on Järva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Asutuses tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon ja meditsiinilise abi korraldamine ning muude toimetulekuks vajalike teenuste osutamine. Asutus osutab üldhooldekoduteenust.

Varjupaigas töötab praegu 7 täiskohaga töötajat. Hooldus toimib ööpäevaringselt. Kohti on 10. Klientide jaoks on 6 tuba – 1, 2 ja 3 kohalised. Ratastoolis liikuvale kliendile on võimaldatud juurdepääs duširuumi. 3 korda päevas pakutakse sooja sööki. 2007. aastal on ruumides teostatud remont – paigaldati kõikidele ruumidele uued aknad ja kõikidele tubadele uued põrandakatted. Vastavalt vajadusele külastab varjupaika perearst ja ka Järva-Madise koguduse õpetaja.

Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on hoolekogu (moodustatud Järva Vallavalitsuse 11.09.2018. a korraldusega nr 518).

MARIKA TUHERM, telefon +372 5568 9656, e-post: Ahula.SotsiaalneVarjupaik@jarva.ee

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus

Aravete hooldekeskus

Aadress: Lasteaia 4, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja esmatasandi põetust osutav hoolekandeasutus. Aravete Hooldekeskuses pakutakse üldhooldusteenust vanuritele ja puudega isikutele, kes  ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste  sotsiaalteenustega. Hooldusele ei võeta kliente, kellel on psüühikahäire, mis kahjustab tema enda ja kaasklientide igapäevast toimetulekut.                  

Aravete Hooldekeskuses on tööl erialase väljaõppe- ja pikaajaliste kogemustega hooldustöötajad, abipersonal ning 0,25 kohaga meditsiiniõde.

Aravete Hooldekeskuse hoolduskoha maksumus on 550 eurot kuus, millele lisandub puudetoetus. Päeva maksumus on 18,33 eurot. Hind sisaldav ööpäevaringset hooldust, toitlustust 3x päevas, hügieenivahendite kasutust ja retseptiravimeid.

Vabade kohtade olemasolul võetakse kliente ka lühiajalisele hooldusele (kuni 2 kuud).

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda Aravete Hooldekeskuse juhataja MALLE INNOS poole telefonil 3832 390 või e-kirja teel: Aravete.Hooldekeskus@jarva.ee

Aravete Hooldekeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine

Teenuse hinna kehtestamine

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus

Aadress: Ida 2, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Telefon 5553 1130

E-post: info@koeruhk.ee

SA Koeru Hooldekeskuse KODULEHT