Ahula Sotsiaalkeskus

Aadress: Ahula küla, Järva vald, 73401 Järvamaa

Ahula Sotsiaalkeskus on Järva Vallavalitsuse hallatav asutus.

Juhataja kohusetäitja Johanna Kask

Telefon +372 5568 9656, e-post: Ahula.Sotsiaalkeskus@jarva.ee

Teenuse hinna kehtestamine

Ahula Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga tegevuse ümberkorraldamine

Aravete Hooldekeskus

Tegevuse lõpetamine 3. jaanuaril 2022.

Aadress: Lasteaia 4, Aravete alevik, Järva vald, 73501 Järvamaa

Aravete Hooldekeskus on ööpäevaringset hooldust ja esmatasandi põetust osutav hoolekandeasutus. Aravete Hooldekeskuses pakutakse üldhooldusteenust vanuritele ja puudega isikutele, kes  ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei saa tagada teiste  sotsiaalteenustega. Hooldusele ei võeta kliente, kellel on psüühikahäire, mis kahjustab tema enda ja kaasklientide igapäevast toimetulekut.                  

Aravete Hooldekeskuses on tööl erialase väljaõppe- ja pikaajaliste kogemustega hooldustöötajad, abipersonal ning 0,25 kohaga meditsiiniõde.

Vabade kohtade olemasolul võetakse kliente ka lühiajalisele hooldusele (kuni 2 kuud).

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda Aravete Hooldekeskuse juhataja MALLE INNOS poole telefonil 383 2390 või e-kirja teel: Aravete.Hooldekeskus@jarva.ee

Aravete Hooldekeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine

Teenuse hinna kehtestamine alates 01.04.2021

Teenuse hinna kehtestamine alates 01.04.2020

Aravete Hooldekeskuse tegevuse lõpetamine

Sihtasutus Koeru Hooldekeskus

Aadress: Ida 2, Koeru alevik, Järva vald, 73001 Järvamaa

Telefon 5553 1130

E-post: info@koeruhk.ee

SA Koeru Hooldekeskuse KODULEHT