16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

16.11.2021 Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

Haridus- ja noorsootöökomisjon

 

 

 

 

Getter Klaas

esimees

getter.klaas@jarva.ee

 

Anita Homin

aseesimees

anita.homin@jarva.ee

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevusvaldkond – Arengu kavandamine haridus- ja noorsootöö valdkonnas, munitsipaalharidusasutuste, huvihariduse ja noorsootööga seotud küsimused.