Riigihangete seadus

Järva valla hankekord

KUTSE HINNAPAKKUMISE ESITAMISEKS „Järva vald Koigi küla Koigi mõisapargi pargivalgustuse ehituse I etapp“

26.04.21

Järva Vallavalitsus kutsub elektritööde ettevõtteid esitama omapoolset hinnapakkumust „Järva vald Koigi küla Koigi mõisapargi  pargivalgustuse ehituse I etapp".

Lepingu liik: ehitustööde hankeleping

Objekt nimetus: Koigi küla Järva vald Järva maakond  Koigi mõisapargi pargivalgustuse ehituse I etapp.

Pakkumuse jõusoleku aeg: 120 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21. mai 2021 kell 12:00

Pakkumuse esitamise aadress: info@jarva.ee; valdor.malva@jarva.ee

Töö teostamise aeg: kaks kuud, millest ehitusperiood (2) nädalat.

Töö üleandmise tähtaeg: mitte hiljem kui 24.09.2021.

Hindamise kriteerium: madalam hind

Tellija  esindaja tehnilises osas:  Valdor Malva, valdor.malva@jarva.ee; tel: 5307 1980

Hanke dokumendid:

 1. Valgustuse tööprojekt töö nr 080221, koostaja Paide EG OÜ, projekteerija I. Žgun;
 2. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi seadustele; -määrustele; EVS standarditele ja siseriiklikutele eeskirjadele ning Transpordiameti ja Muinsuskaitseameti nõuetele, mis on väljatoodud projekti seletuskirjas;
 3. Tehniline kirjeldus;
 4. Esitatud pakkumuse maksumuse vorm.
 5. Pargivalgustuse asendiplaan
 6. Pargivalgustuse skeem
 7. Valgustite ristprofiil
 8. Kaabli paigaldus haljasalale
 9. Ristmeväli
 10. VVK skeem
 11. IKO plaan

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Koeru Perekodu remonttööd

16.04.21

Hange: Koeru Perekodu remonttööd.

Koeru Perekodu remonttööd vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

Viitenumber: 235762

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3146832/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Roosna Keskuse pumbamaja rekonstrueerimine

13.04.21

Hange: Roosna Keskuse pumbamaja rekonstrueerimine.

Roosna külas Keskuse kaev kinnistul (13401:001:0159) uue kaevu puurimine, kaevumaja ehitamine, filtersüsteemi paigaldus ja filtrite pesuveele septiku koos imbväljakuga rajamine.

Viitenumber: 235612

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3132732/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Ambla kultuurimaja pelleti konteinerkatlamaja

5.04.21

Hange: Ambla kultuurimaja pelleti konteinerkatlamaja

Põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega projekteerida, tarnida ja paigaldada pelleti konteinerkatlamaja, koos mahutiga, mis oleks energiasäästlik ja kulutõhus, vastaks kehtestatud nõuetele, oleks ülalpidamises võimalikult vastupidav ja kauakestev ning magistraaltrass kultuurimaja soojasõlme.

Viitenumber: 235218

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Väikehange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3099612/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.04.2021 kell 09:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine

4.03.21

Hange: Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Imavere Põhikooli vana osa II korruse ruumide renoveerimine.

Viitenumber: 233789

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2981312/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2021 kell 10:00

HANKE VÄLJAKUULUTAMINE: Aravete katlamaja ja rajatiste lammutus

8.02.21

Hange: Aravete katlamaja ja rajatiste lammutus

Aravete alevikus Piibe mnt 18 asuva katlamaja ja rajatiste lammutustööd.

Viitenumber: 232844

Hankija: Järva Vallavalitsus (77000335)

Hanke liik: Lihthange

Hankedokumendid on koos lisadega kättesaadavad e-riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2896552/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.02.2021 kell 09:00