Ambla Kultuurikeskus pakub tööd noortejuhendajale

Ambla Kultuurikeskus pakub tööd noortejuhendajale

1,0 ametikohta

Sul on kogemusi noortega töötamises, sulle meeldib koos nendega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega noortele eeskujuks.

Töö kirjeldus:

* noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms);

* noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;

* noortekeskustes korra ja ohutuse tagamine;

* koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega;

* projektide algatamine, kirjutamine ja läbiviimine

* Ambla ja Aravete piirkonnas töömaleva läbiviimine

* koostöö teiste Järva valla noortekeskustega projektide, laagrite jm elluviimiseks

Pakume:

* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;

* erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks;

* toetavat meeskonda.

Nõuded kandidaadile:

* kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas), selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu või noortega töötamise kogemus

* hea arvuti kasutamise oskus

* hea suhtlemis-, kuulamis- ja planeerimisoskus ning koostöövalmidus

* loovus, paindlikkus, positiivsus, korrektsus, hea kohanemis- ja algatusvõime

* valmisolek töötada nädalavahetustel ja hilistel kellaaegadel (väljasõidud, laagrid jms)

* projektikirjutamise ja juhtimise oskus

* B-kategooria juhiloa olemasolu

 

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri aadressile Ambla.Kultuurikeskus@jarva.ee

Kandideerimise tähtaeg 13. september 2020.

 

Lisainfo: Järva vallavalitsuse noorsootöö spetsialistist triin.konrad@jarva.ee , 5380 1344