Kinnistu müügi teade

Järva Vallavalitsus müüb kinnistu aadressil Aruküla Aedniku kinnistu nr 13745350, katastritunnus 25501:001:0184, kinnistu pindala 8280 m2. Kinnistul puudub elektri võrguleping. Kinnistul asuvad abihoone varemed.

1. kinnistu hind on 5000 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;

9. ostuavaldus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@jarva.ee

Informatsioon Alari Teppan, piirkonnajuht, tel 5302 5975,   Alari.Teppan@jarva.ee