Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  väikebussi Ford Transit (registreerimisnumber 001JJV, valmimisaasta 1998) alghinnaga 50 eurot.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osalustasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Transit enampakkumine".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Transit enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 (kas üle anda või asetada hoone seinal asuvasse postkasti) või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Transit enampakkumine" hiljemalt 22.05.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 25.05.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse Järva-Jaani teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

foto 1, foto 2foto 3, foto 4

Info: e-post valdur.permanson@jarva.ee, telefon 512 7569