Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  sõiduauto Opel Combo Van (registreerimisemärk 108AYP , esmane registreerimine 2007, mootori töömaht 1364 cm3, kütuse tüüp bensiin) alghinnaga 50 eurot.

Auto on amortiseerunud ja müüakse varuosadeks. Auto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud, puudub kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osavõtutasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Opel Combo Van 108AYP".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Opel Combo Van 108AYP enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Opel Combo Van 108AYP enampakkumine" hiljemalt 22.03.2021 kell 12:00. Pakkumised avatakse 23.03.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Info: piirkonnajuht Veiko Kurim, e-post veiko.kurim@jarva.ee , telefon 5307 0895

 

Foto 1, foto 2, foto 3

Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  sõiduauto Ford Focus (registreerimisemärk 954AUC, esmane registreerimine 2005, mootori töömaht 1596 cm3, kütuse tüüp bensiin) alghinnaga 50 eurot.

Auto on amortiseerunud ja müüakse varuosadeks. Auto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud, puudub kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osavõtutasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Focus 954AUC".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Focus 954AUC enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Focus 954AUC enampakkumine" hiljemalt 22.03.2021 kell 12:00. Pakkumised avatakse 23.03.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Info: piirkonnajuht Veiko Kurim, e-post Veiko.Kurim@jarva.ee, telefon 5307 0895

 

Foto 1, foto 2

Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  sõiduauto Ford Focus (registreerimisemärk 417AYJ, esmane registreerimine 2007, mootori töömaht 1596 cm3 , kütuse tüüp bensiin) alghinnaga 50 eurot.

Auto on amortiseerunud ja müüakse varuosadeks. Auto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud, puudub kehtiv liikluskindlustus ja tehnoülevaatus.

1. tagatisraha suurus on 5 (viis) eurot;

2. osavõtutasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Focus 417AYJ".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Focus 417AYJ enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Focus 417AYJ enampakkumine" hiljemalt 22.03.2021 kell 12:00. Pakkumised avatakse 23.03.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik Paide tee 5 Järva vallavalitsuse  Koeru teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

 

Info: piirkonnajuht Alari Teppan, e-post Alari.Teppan@jarva.ee, telefon 5302 5975

 

Foto1, foto 2, foto 3

Korteriomandi müügi teade

Järva Vallavalitsus müüb korteriomandi aadressil Järva maakond Järva vald Albu küla Männi vkt 9-9 (registriosa nr 2365236, katastritunnus 12901:003:0178, eluruumi pindala 80,2 m2, maa sihtotstarve elamumaa). Korteriomand asub 18-krt elamus. Elamus on välja lülitatud keskküte, korteriühistu ei ole toimiv.

1. Korteriomandi hind on 7000 eurot.

2. Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja.

3. Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.

4. Enne pakkumise esitamist tuleb:

4.1. tähelepanelikult kinnisasi looduses üle vaadata. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui müügiteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa ostja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

4.2. tutvuda müüdava objekti kohta  Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga.

5. Pakkumine peab sisaldama:

5.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

5.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

5.3. pakkumise esitaja allkiri;

5.4. esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumine esitada märgusõna „Männi 9-9  pakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56. Pakkumise võib esitada ka e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult pealkirjaga „Männi 9-9  pakkumine".

 

Informatsioon ja korteriga tutvumine: Kuldar Tammik, piirkonnajuht, tel 553 3988, Kuldar.Tammik@jarva.ee

 

Foto 1foto 2foto 3, foto 4, foto 5, foto 6foto 7