Enamapakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel amortiseerunud  väikebussi Ford Transit (registreerimisnumber 001JJV, valmimisaasta 1998) alghinnaga 100 eurot.

1. tagatisraha suurus on 10 (kümme) eurot;

2. osalustasu on 5 (viis) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist;

5. tagatisraha ja osalustasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842. Makse teostamisel tuleb märkida selgituseks „Ford Transit enampakkumine".

6. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

7. Pakkumised esitada märgusõna „Ford Transit enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Ford Transit enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

8. pakkumine peab sisaldama:

8.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

8.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

8.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

8.4. pakkumise esitaja allkiri;

8.5. esindaja volitusi tõendav dokument;

Info e-post valdur.permanson@jarva.ee telefon 512 7569

Ford transit (reg nr. 001JJV): Fotod

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks asukohaga Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Piibe mnt 8a, kinnistu nr 15128050, katastritunnus 25501:001:0429, kinnistu pindala 4716,0 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%)

Kinnistul asuv laut-küün on lagunenud. Kinnistul on olemas elektri võrguleping.

1. pakkumise alghind on 5000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 500 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Piibe mnt 8a enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Piibe mnt 8a enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Piibe mnt 8a enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. pakkumise esitaja allkiri;

9.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Informatsioon Kuldar Tammik, piirkonnajuht, tel 553 3988, Kuldar.Tammik@jarva.ee

Piibe mnt 8a: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise korteriomandi võõrandamiseks aadressil Järva vallas Albu külas Männi väikekoht 9-3 (registriosa nr 2364636, katastritunnus 12901:003:0178, eluruumi pindala 52,2 m2, maa sihtotstarve elamumaa).

Korteriomand asub 18-krt elamus. Elamus puudub keskküte. Korteriomand on  koormatud üürilepinguga.

1. pakkumise alghind on 1000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 100 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Männi 9-3 enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Männi 9-3  enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Männi 9-3  enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. pakkumise esitaja allkiri;

9.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Informatsioon Kuldar Tammik, piirkonnajuht, tel 553 3988, Kuldar.Tammik@jarva.ee

Männi väikekoht 9-3: Foto maja kohta Fotod korteri kohta

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks asukohaga Järva maakond, Järva vald, Eistvere küla, Metsa, kinnistu nr 7103650, katastritunnus 23401:001:0338, kinnistu pindala 1808 m2, hoonestatud (elamu ja kõrvalhooned), sihtotstarve elamumaa 100%.

Kinnistul asuvad hooned on lagunenud. Kinnistu asub lähimast avalikult kasutatavast teest 500 m kaugusel. Juurdepääsutee on osaliselt kruusatee ja osaliselt pinnastee. Juurdepääs toimub üle teistele isikutele kuuluvate eraomandis kinnistute. Kinnistul on olemas elektri võrguleping.

1. pakkumise alghind on 2000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 200 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Metsa enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Metsa enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Metsa enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. pakkumise esitaja allkiri;

9.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Informatsioon Kaido Krause, piirkonnajuht, tel 5551 4966,  kaido.krause@jarva.ee

Metsa kinnistu: Foto 1

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks asukohaga Järva maakond Järva vald Ammuta küla Sigala ( kinnistu nr 10789550, katastritunnus 28801:001:0271, kinnistu pindala 2,22 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%). Kinnistul asub lagunenud sigala ja kinnismälestis (asulakoht), kinnistu asub mälestise kaitsevööndis. Kinnistul puudub elektri võrguleping.

1. pakkumise alghind on 5000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 500 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Sigala enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Sigala enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult failinimega „Sigala enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. pakkumise esitaja allkiri;

9.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Informatsioon Valdur Permanson, vallavara spetsialist, tel 512 7569,  valdur.permanson@jarva.ee

Sigala kinnistu: Foto 1

Enampakkumise teade

Järva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kinnistu võõrandamiseks asukohaga Mõisniku, Väike-Kareda küla, Järva vald, Järva maakond, kinnistu nr 3814250, katastritunnus 32501:001:0205, kinnistu pindala 2710 m², hoonestatud (Väike-Kareda mõisa varemed), sihtotstarve elamumaa 100%. Kinnistul puudub elektri võrguleping.

1. pakkumise alghind on 2000 eurot;

2. osalustasu on 30 eurot;

3. tagatisraha on 200 eurot;

4. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

5. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist;

6. osalustasu ja tagatisraha tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842, selgituseks märkida „Mõisniku enampakkumine";

7. enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osalustasu ei tagastata.

8. pakkumised esitada märgusõna „Mõisniku enampakkumine" kandvas kinnises ümbrikus aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 või saata e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult pealkirjaga „Mõisniku enampakkumine" hiljemalt 30.03.2020 kell 12:00. Pakkumised avatakse 01.04.2020 kell 9:00 aadressil Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56 Järva vallavalitsuse  Järva-Jaani teeninduskeskuses.

9. pakkumine peab sisaldama:

9.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

9.2. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

9.3. maksekorraldus osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;

9.4. pakkumise esitaja allkiri;

9.5. esindaja volitusi tõendav dokument.

Informatsioon Kaido Krause, piirkonnajuht, tel 5551 4966,   kaido.krause@jarva.ee

Mõisniku kinnistu: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5