« Tagasi

Lisaaeg tõi malevlasi juurde

2. maini sai esitada avalduse ja kandideerida tööle Järva valla õpilasmalevasse (JÕM).

3. mail oli malevajuht, noorsootöökeskuse juhataja Aune Suve-Kütt veidi mureliku häälega: kui eelmisel aastal laekus avaldusi 157 ja leping sõlmiti 141 noorega, siis sel aastal oli planeeritud töökohti 11 rühmas 128, kuid 2. maiks laekus vaid sadakond avaldust. „Registreerimine oli väiksem, kui ootasime," tunnistas Suve-Kütt. „Kas mõjutas koolivaheaeg, et nii noortel kui ka lastevanematel jäi see tähtaeg märkamata, ei oska öelda."

Seepärast pikendati kirjapaneku aega 6. maini.

12. mail ütles Suve-Kütt, et lisaajal laekus üle paarikümne avalduse, aga mitte ühtlaselt. „Aravete rühm on ülerahvastatud, mis tähendab Aravete rühma tahtjatele ainsana tööintervjuusid," ütles Suve-Kütt. „Peetri rühmas on end kirja pannud kuus noort ja nii jääbki."

Praegu käib lepingute ettevalmistamine. Kõik, kes valitakse malevasse, kutsutakse vanematega koos maleva infotundi, kus toimub peale info edastamist ja küsimustele vastuste saamist ka lepingute allkirjastamine. „Infotunnis kordame üle ohutusnõuded ja riskianalüüsi, millega tutvumise kohta tuleb nii vanemal kui ka noorel anda allkiri; räägime ees ootavate tööde iseloomus ja töökohustusest, vaba aja sisustamise plaanidest, töövarjupäeva korraldamisest, juhandaja rollist malevas ja paljust muust," lubas Suve-Kütt.

 

Piirkondlikud kohtumised on planeeritud järgmiselt:

2. juuni

Imavere kell 17–17.30

Koigi kell 18–18.30

Päinurme kell 19–19.30

3. juuni

Järva-Jaani kell 17–18 (mõlemad vahetused)

Peetri kell 18.30–19

6. juuni

Koeru kell 17–18 (mõlemad vahetused)

Aravete kell 18.30–19

7. juuni

Albu kell 18–18.30 (mõlemad vahetused)

 

Täpsustavat infot saab rühmajuhtidelt või malevajuhilt noorsootöökeskuse juhatajalt Aune Suve-Kütilt aune.suve-kutt@jarva.ee, 5380 1344.

Malevas pakuvad noortele sobivat ja nõuetele vastavat tööd nii valla asutused kui ka  eraettevõtjad. Ette võib tulla koristamise ja puhastamise töid noortekeskustes, hariduse- ja kultuuriasutustes, külakeskustes. Heakorra- ja haljastustöid tuleb teha spordiväljakutel, parkides, kalmistutel, muuseumides.

Koostööpartneriteks on erinevad talud ja aiandid, nt Liivasaare Talu FIE, Mäeotsa Hobitalu OÜ, Ervita Marjakasvatuse OÜ, Kilplaste Teemapark OÜ, Tammsaare OÜ, A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel SA, Arctic Finland House OÜ ja teised lahked ettevõtjad, kes soovivad noortele töökogemust anda.

Nagu ikka malevas ehk töö- ja puhkelaagris, toimuvad peale tööd ja lõunasööki erinevad arendavad vaba aja tegevused, ekskursioonid ettevõtetesse ja preemiaväljasõidud.

JÕM-i esimene vahetus alustab 14. juunil.