« Tagasi

Kahalasse on kavas püstitada loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehas

6. jaanuaril toimus Koeru teeninduskeskuses avalik koosolek, kus Kahala küla elanikud said  loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehase kohta aru pärida.

 

Kahala külla Rägadiku kinnistule on kavas seal olevate, kuid kasutusest välja langenud lauda ja küüni asukohale püstitada umbes 1000 ruutmeetri suurune loomsete kõrvalsaaduste käitlemise tehas ja PVC-hall.

Tehas on mõeldud Eesti väiketapamajade liidu liikmete II ja III kategooria loomsete kõrvalsaaduste käitlemiseks, millest soovitakse hakata biogaasijaamadele toormeks biomassi tootma.

Planeeringuala ümbritsevad põllumaana kasutuses olevad maatulundusmaad. Kahala küla elamumaadega keskus asub planeeringualast umbes 500–900 meetri kaugusel. Ligipääs planeeritavale tehasele jääb Rägadiku teelt umbes 350 meetri kaugusel maanteest.

2021. aasta augustikuus külastas Järva vallavalitsuse esindaja koos Eesti väiketapamajade liidu liikmetega Ab Feora Oy loomsete jäätmete käitlustehast Soomes Uusikaarlepyy (Nykarleby) vallas, et tutvuda tehase tehnoloogiliste lahenduste, seadmete töö ja keskkonnamõjuga.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek oli 4.10.–17.10.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli huvilistel ja neil, kelle õigusi projekteerimistingimuste andmine võib puudutada, õigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväited laekus vallavalitsusse omajagu.

Esimene avalik koosolek sel teemal peeti 3. juunil 2021 ja teine 6. jaanuaril 2022. Avalike koosolekute mõte oli anda huvitatud osapooltele võimalus esitada tehase kavandajatele küsimusi ja saada neilt ka vastuseid. Seda võimalust asjast huvitatud inimesed ka kasutasid. Vallavanem Toomas Tammik esitles saabunud küsimusi ja vastuseid ka 6. jaanuaril Koerus toimunud avalikul koosolekul. Projekteerimisprotsessiga seotud materjalid, esitatud küsimused ja saadud vastused on saadaval valla kodulehe avalehel roosas kastis.

Planeeritud on veel üks avalik istung ja pärast seda vormistatakse otsused.

 

Täiendav info ja küsimused palun saata Heli Aadele e-posti aadressil Heli.Aade@jarva.ee või telefonil 5301 3480