« Tagasi

Ootame valla elanikele suunatud algatusi projektitoetuste esimesse taotlusvooru

1. veebruariks 2022 (kaasa arvatud) ootame projektitoetuse taotlusi Järva valla elanikele suunatud ja nende huvides toimuvale tegevusele kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, elukeskkonna, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

Toetust saab küsida mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik. Projektitoetuse piirmäär on 2000 eurot, rahaline omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti. Tegevusi saab ellu viia 2022. aasta jooksul.

Taotluse saab esitada nii e-keskkonnas SPOKU (sisselogimine Järva valla veebilehe kaudu) kui ka e-posti aadressile info@jarva.ee (taotlusvormid on leitavad valla veebilehel).

Samuti ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2022 eelmise aasta tegevustoetuste aruandeid ning 2021. aastal projektitoetust saanud projektide aruandeid.

Teistest toetustest. Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotlusi saab esitada terve eelarveaasta jooksul. Nendele tegevustele, mida taotleja ei näinud ette enne 1. veebruari ja 1. septembri projektitoetuste taotlusvoore, on võimalik esitada taotlus projektitoetuse reservist toetuse eraldamiseks.

Vallavalitsuse korraldused 2022. aasta tegevustoetuse ja usulise ühenduse toetuse saajatele edastatakse pärast Järva valla 2022. aasta eelarve kinnitamist.

Abi ja nõu projektitaotluste esitamisel ja aruannete koostamisel küsi arenduse peaspetsialistilt Triin Tippilt (520 7938, Triin.Tippi@jarva.ee).