« Tagasi

Sundvalduse seadmine

Järva Vallavalitsus seab sundvalduse avalikes huvides Järva vallas paiknevatele kinnisasjadele tehnorajatise (tänavavalgustuse mastide ja kaabelliini) talumiseks OÜ Keskkonnaprojekti koostatud töö nr 2484 ,,Järva valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimistööd" kohaselt.

Tänavavalgustuse taristu on projekteeritud lähtudes optimaalseimast trassivalikust ja tehnorajatise ehitust ei ole võimalik teostada käesoleva korralduses nimetatud kinnisasju kasutamata.

Sundvalduse seadmine seisneb kinnisasja koormamises sellise kinnisomandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele.

Seada sundvaldus ja määrata sundvalduse ala pindalad Järva valla kasuks Järva vallas Koeru alevikus ning Ervita, Kalitsa, Laaneotsa ja Vao külades paiknevatele kinnisasjadele.

Järva Vallavalitsuse korraldus 29.12.2021 nr 725

Lisa nr 1

Lisad 2 kuni 73 (ühe failina)