« Tagasi

Kultuurkapital kuulutas välja kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Kultuuripärli preemiale saab esitada  korraga ainult ühe kandidaadi.

Järvamaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).

Lisaks Kultuuripärli preemiale antakse välja elutööpreemia ja aastapreemiad.

Elutööpreemia eesmärgiks on tunnustada pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest Järvamaa kultuuri- või sporditegelast.

Järvamaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).

Aastapreemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.

Järvamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Järvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:

 • maakonna kultuuritegija preemia;
 • maakonna kultuurisündmuse preemia;
 • maakonna sporditegija preemia;
 • maakonna spordisündmuse preemia.

Ettepanekuid ekspertgrupi aastapreemia eraldamiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Ettepanek peab sisaldama:

 • Millisele aastapreemia eraldamiseks ettepanek tehakse;
 • lühikest kirjeldust kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
 • kehtivaid stipendiume (nende olemasolul);
 • kandidaadi tutvustust ja andmeid (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress).

 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. november 2021.

Põhjendatud ettepanek preemia eraldamiseks tuleb esitada ekspertgrupile 1. detsembriks.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil järvamaa@kulka.ee või esitada taotlus E-KULKA kaudu aadressil SIIN.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Järvamaa ekspertgrupi raha jagamise korraga.

Lisainfo: Liina Lehis liina.lehis@kulka.ee.