« Tagasi

Enampakkumise teade

Järva vald müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Imavere külas asuvad järgmised elamumaa sihtotstarbega kinnistud:

Kinnistu asukoht

kinnistu nr

katastritunnus

Pindala m2

Alghind eurot

 

Kodunurme tee 1

2189836

23401:005:0047

2228

4456

Kodunurme tee 3

2189936

23401:005:0048

1878

3756

Kodunurme tee 7

2189636

23401:005:0050

2233

4466

Kodunurme tee 10

2189436

23401:005:0051

2407

4814

Nurme tee 1

2190636

23401:005:0059

2567

5134

Nurme tee 3

2190536

23401:005:0058

3060

6120

Nurme tee 6

2190436

23401:005:0057

3109

6218

 

Kinnistuteni on ehitatud ühisveevärk ja- kanalisatsioon ning elektrivõrk. Kinnistutel puuduvad elektrivõrgu liitumislepingud.

1. tagatisraha suurus on 500 (viissada) eurot;

2. osavõtutasu on 50 (viiskümmend) eurot;

3. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja;

4. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne ostu-müügi lepingu sõlmimist;

5. enampakkumises võivad osaleda ainult füüsilised isikud;

6. ühe kinnistu kohta võib esitada ühe pakkuja poolt ühe pakkumise korraga;

 

7. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

7.1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;

7.2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga.

8. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda avalduse esitamise tähtajaks Järva vallavalitsuse arveldusarvele SEB Pank EE211010702000622006 või Swedbank EE222200001120105842,  

selgituseks märkida kinnistu asukoht ja sõna „enampakkumine".

9. Enampakkumisel ostuõiguse omandanud isiku makstud tagatisraha arvestatakse ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Makstud tagatisraha ei tagastata isikule, kes hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale. Osavõtutasu ei tagastata.

10. Pakkumised esitada kinnises ümbrikus aadressil „Järva maakond Järva vald Järva-Jaani alev 73301 Pikk tn 56  Järva-Jaani teeninduskeskus". Ümbrikul peab olema märgitud kinnistu asukoht ja sõna „enampakkumine".

11. Pakkumised võib saata ka e-posti aadressil info@jarva.ee digitaalselt allkirjastatult.  Faili nimes peab olema märgitud kinnistu asukoht ja sõna „enampakkumine".

12. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 14.10.2021 kell 10:00. Pakkumised avatakse 15.10.2021 kell 9.00 aadressil Järva maakond Järva vald Koeru alevik 73001 Paide tee 5   Järva vallavalitsuse Koeru teeninduskeskuses.

13. Pakkumine peab sisaldama:

13.1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

13.2  nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

13.3. maksekorraldus enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

13.4. sõnadega väljendatud pakkumise summa;

13.5. pakkumise esitaja allkiri;

13.6. vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

Kodunurme DP muudatus (Imavere Vallavalitsuse 09.06.2006 korraldus nr 81). Märkus: Fail skaneeritud, materjalid paberkandjal teeninduskeskuses olemas.

 

Küsimused ja info: e-post kaido.krause@jarva.ee, telefon 5551 4966.