« Tagasi

Hooned ootavad energiatõhusamaks muutmist

Pildil: Peetri lasteaiahoone.

 

Riigi Tugiteenuste Keskus rahastas meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest ka mõlemad Järva vallavalitsuse esitatud taotlused.

Aravete kultuurimaja hoone energiatõhususe parandamiseks sai Järva vald 312 614,02 eurot ehk 61 %  projekti abikõlblikest kuludest. Vallaeelarvest tuleb lisada 39% ehk vähemalt 199 867,98.

Peetri lasteaiahoone energiatõhususe parandamiseks saadi samuti 61% abikõlbulikest kuludest ehk 254 880,17 eurot, vald peab omalt poolt lisama vähemalt 162 956,18 eurot.

Mõlemal objektil peavad tööd tehtud olema hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.

Järva Vallavalitsuse hanke- ja kinnisvara peaspetsialist Meelis Kivi ütles, et hangete korraldamiseks on vallavolikogu luba küll olemas, kuid raha ehitustöid teostada selle aasta eelarvesse plaanitud pole. „Projekteerimishanked kuulutame välja aasta lõpus," lisas ta.

Mõlemad hooned muudetakse energiatõhusamaks: soojustatakse ja fassaadid tehakse korda, paigaldatakse päikesepaneelid, vahetatakse avatäited, uuendatakse tehnosüsteemid ehk ventilatsiooni- ja küttesüsteemid ning valgustus.

Kivi usub, et materjalitarned taastuvad sügiseks ja ehitushinnad enam ei kerki, vaid pigem hakkavad langema. „Hindu tõstis ka, et nii COVID-19 kui ka CO2 projekte, mida riik rahastab, tuli palju peale ehk sarnaseid töid on turul palju, kuid tegijate arv on piiratud," selgitas ta ja lisas, et Peetri ja Aravete projektid koostati selle aasta algul väikese varuga.